Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 10. september 2018 - StrasbourgKončna izdaja

10. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor LIBE je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

- Popravek P8_TA(2017)0411(COR01) Uredbe (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011 (UL L 327, 9.12.2017, str. 20) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 25. oktobra 2017 z namenom sprejetja navedene uredbe P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - odbor LIBE)

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se popravek šteje kot sprejet, razen če politična skupina ali število poslancev, ki dosega vsaj spodnji prag, v štiriindvajsetih urah zahteva, da se o njem glasuje.

Popravek je v času tega delnega zasedanja na razpolago na spletišču Europarl.

Zadnja posodobitev: 29. november 2018Pravno obvestilo