Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 10. září 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

15. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace některých esterů sorbitanů (E 491 sorbitanmonostearát, E 492 sorbitantristearát a E 495 sorbitanmonopalmitát) (D05595/03 – 2018/2788(RPS) - lhůta: 5. září 2018)
předáno příslušnému výboru: výbor ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o košenilu, kyselinu karmínovou, karmíny (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - lhůta: 5. září 2018)
předáno příslušnému výboru: výbor ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití nízkosubstituované hydroxypropylcelulosy (L-HPC) v doplňcích stravy (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - lhůta: 6. září 2018)
předáno příslušnému výboru: výbor ENVI

- Nařízení Komise (EU), kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - lhůta: 7. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o oktylgallát (E 311) a dodecylgallát (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - lhůta: 18. září 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o kategorii potravin 17 a používání potravinářských přídatných látek v doplňcích stravy (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - lhůta: 18. září 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění směrnice 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) 2017/1151 za účelem zlepšení zkoušek a postupů schválení typu z hlediska emisí pro lehká osobní vozidla a užitková vozidla, včetně zkoušek a postupů týkajících se shodnosti v provozu a emisí v reálném provozu, a za účelem zavedení zařízení pro monitorování spotřeby paliva a elektrické energie (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - lhůta: 7. října 2018)
předáno příslušnému výboru: IMCO
stanovisko: ENVI (článek 54 jednacího řádu)

- Návrh nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - lhůta: 10. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se schvaluje změna technické dokumentace zeměpisného označení lihoviny zapsané v příloze III nařízení (ES) č. 110/2008, na jejímž základě došlo ke změně hlavních specifikací uvedené dokumentace „Ron de Guatemala“ (ZO) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - lhůta: 7. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU a 2014/893/EU, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - lhůta: 7. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - lhůta: 18. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o kofein a theobromin (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - lhůta: 18. září 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise o odvětvovém referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví výroby automobilů podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - lhůta: 17. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise o odvětvovém referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví výroby elektrických a elektronických zařízení podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - lhůta: 17. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro maziva (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - lhůta: 18. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - lhůta: 10. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acibenzolar-S-methyl, klopyralid, emamektin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talek E553B a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - lhůta: 26. září 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro difenylamin a oxadixyl v některých produktech a na jejich povrchu (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - lhůta: 26. září 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro penoxsulam, triflumizol a triflumuron v některých produktech a na jejich povrchu (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - lhůta: 26. září 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - lhůta: 26. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se opravují přílohy IV, VI a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv a kterým se opravují některá jazyková znění příloh II, IV, V a VI uvedeného nařízení (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - lhůta: 23. listopadu 2018)
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise, kterým se do přílohy III nařízení (ES) č. 110/2008 zapisuje zeměpisné označení lihoviny „Карнобатска гроздова ракия“ / „Гроздова ракия от Карнобат“ / „Karnobatska grozdova rakya“ / „Grozdova rakya ot Karnobat“ (ZO) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - lhůta: 26. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise o zápisu zeměpisného označení lihoviny do přílohy III nařízení (ES) č. 110/2008 „Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte“ (ZO) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - lhůta: 26. října 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění