Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. september 2018 - Strasbourg

15. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationer for visse sorbitanestere (sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495)) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - frist: 5. september 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår carminer (carminsyre, cochenille) (E 120) - frist: 5. september 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår anvendelsen af lavsubstitueret hydroxypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - frist: 6. september 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - frist: 7. oktober 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - frist: 18. september 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fødevarekategori 17 og anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer i kosttilskud (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - frist: 18. september 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 med henblik på at forbedre typegodkendelsesprøvning og -procedurer for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer med hensyn til emission, herunder vedrørende overensstemmelse efter ibrugtagning og emission ved faktisk kørsel og indførelse af anordninger til overvågning af forbruget af brændstof og elektrisk energi (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - frist: 7. oktober 2018)
henvist til kor. udv. IMCO
rådg.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54)

- Udkast til Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet for referenceåret 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - frist: 10. oktober 2018)
henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens forordning om godkendelse af en ændring af den tekniske dokumentation for en i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 registreret geografisk betegnelse for spiritus, der har givet anledning til ændring af betegnelsens hovedspecifikationer "Ron de Guatemala" (GB) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - frist: 7. oktober 2018)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter og de tilhørende vurderings- og verifikationskrav (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - frist: 7. oktober 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af visse aromastoffer fra EU-listen (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - frist: 18. oktober 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår coffein og theobromin (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - frist: 18. september 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om sektorreferencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for bilindustrien, jf. forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - frist: 17. oktober 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om sektorreferencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for fremstillingssektoren for elektrisk og elektronisk udstyr, jf. forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - frist: 17. oktober 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til smøremidler (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - frist: 18. oktober 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - frist: 10. oktober 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for abamectin, acibenzolar-S-methyl, clopyralid, emamectin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1 og talkum E 553b i eller på visse produkter (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - frist: 26. september 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for diphenylamin og oxadixyl i eller på visse produkter (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - frist: 26. september 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for penoxsulam, triflumizol og triflumuron i eller på visse produkter (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - frist: 26. september 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), dibutylphthalat (DBP), benzylbutylphthalat (BBP) og diisobutylphthalat (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - frist: 26. oktober 2018)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54) IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om berigtigelse af bilag IV, VI og VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 om markedsføring og anvendelse af foder og om berigtigelse af visse sprogudgaver af bilag II, IV, V og VI til samme forordning (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - frist: 23. november 2018)
henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens forordning om registrering af en geografisk betegnelse for spiritus i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 "Карнобатска гроздова ракия"/"Гроздова ракия от Карнобат"/"Karnobatska grozdova rakya"/"Grozdova rakya ot Karnobat" (GB) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - frist: 26. oktober 2018)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om registrering af en geografisk betegnelse for spiritus i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 "Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte" (GB) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - frist: 26. oktober 2018)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54)

Seneste opdatering: 6. marts 2019Juridisk meddelelse