Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 10. rujna 2018. - StrasbourgZavršno izdanje

15. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacija za određene estere sorbitana (E 491 sorbitan monostearat, E 492 sorbitan tristearat i E 495 sorbitan monopalmitat) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - rok: 5. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu Cochineala, karminske kiseline, karmina (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - rok: 5. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu uporabe nisko supstituirane hidroksipropil celuloze (L-HPC) u dodacima prehrani (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - rok: 6. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni priloga IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - rok: 7. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu oktil galata (E 311) i dodecil galata (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - rok: 18. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kategorije hrane 17. i uporabe prehrambenih aditiva u dodacima prehrani (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - rok: 18. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Direktive 2007/46/EZ, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 u svrhu poboljšanja homologacijskih ispitivanja i postupaka za emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila, uključujući one za sukladnost u uporabi i stvarne emisije tijekom vožnje te uvođenje uređaja za praćenje potrošnje goriva i električne energije (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - rok: 7. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO
mišljenje: ENVI (članak 54. Poslovnika)

- Nacrt uredbe Komisije o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informacijskom društvu za referentnu godinu 2019. (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - rok: 10. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o odobravanju izmjene tehničke dokumentacije oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića registrirane u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 110/2008, kojom se mijenjaju njezine glavne specifikacije „Ron de Guatemala” (OZP) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - rok: 7. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Odluka Komisije o izmjeni odluka 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU, 2014/893/EU u pogledu razdoblja valjanosti ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode te s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i verifikacije (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - rok: 7. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja određenih aromatičnih tvari s popisa Unije (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - rok: 18. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kofeina i teobromina (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - rok: 18. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o sektorskom referentnom dokumentu o najboljim praksama upravljanja okolišem, sektorskim okolišnim pokazateljima i mjerilima izvrsnosti za sektor proizvodnje automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - rok: 17. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o sektorskom referentnom dokumentu o najboljim praksama upravljanja okolišem, sektorskim okolišnim pokazateljima i mjerilima izvrsnosti za sektor proizvodnje električne i elektroničke opreme i uređaja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - rok: 17. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za maziva (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - rok: 18. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - rok: 10. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za abamektin, acibenzolar-S-metil, klopiralid, emamektin, fenheksamid, fenpirazamin, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E553B i tebukonazol u ili na određenim proizvodima (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - rok: 26. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za difenilamin i oksadiksil u ili na određenim proizvodima (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - rok: 26. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za penoksulam, triflumizol i triflumuron u ili na određenim proizvodima (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - rok: 26. rujna 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu bis(2-ethilheksil)-ftalata (DEHP), dibutil-ftalata (DBP), benzil-butil-ftalata (BBP) i diizobutil-ftalata (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - rok: 26. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika) IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o ispravku priloga IV., VI. i VII. Uredbi (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje i o ispravku određenih jezičnih verzija priloga II., IV., V. i VI. toj uredbi (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - rok: 23. studenog 2018.)
upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Uredba Komisije o registraciji oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 „Карнобатска гроздова ракия” / „Гроздова ракия от Карнобат” / „Karnobatska grozdova rakya” / „Grozdova rakya ot Karnobat” (OZP) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - rok: 26. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o registraciji oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 „Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte” (OZP) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - rok: 26. listopada 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika)

Posljednje ažuriranje: 29. studenog 2018.Pravna napomena