Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. szeptember 10., Hétfő - Strasbourg

15. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének az egyes szorbitan-észterek (E 491 szorbitan-monosztearát, E 492 szorbitan-trisztearát és E 495 szorbitan-monopalmitát) specifikációi tekintetében történő módosításáról (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - határidő: 2018. szeptember 5.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI bizottság

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) tekintetében történő módosításáról (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - határidő: 2018. szeptember 5.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI bizottság

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az alacsony szubsztitúciós fokú hidroxipropil-cellulóz (L-HPC) étrend-kiegészítőkben történő felhasználása tekintetében történő módosításáról (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - határidő: 2018. szeptember 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI bizottság

- A Bizottság rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - határidő: 2018. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az oktil-gallát (E 311) és a dodecil-gallát (E 312) tekintetében történő módosításáról (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - határidő: 2018. szeptember 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a 17. élelmiszer-kategória és az élelmiszer-adalékanyagok étrend-kiegészítőkben való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - határidő: 2018. szeptember 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2007/46/EK irányelvnek, a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek és az (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása céljából alkalmazott vizsgálatok és eljárások, ezen belül a használatban lévő járművek megfelelőségére és a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra vonatkozó vizsgálatok és eljárások továbbfejlesztése, valamint a tüzelőanyag- és elektromosenergia-fogyasztás nyomon követésére szolgáló berendezések bevezetése érdekében történő módosításáról (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - határidő: 2018. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelettervezete az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2019-es referenciaév tekintetében történő végrehajtásáról (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - határidő: 2018. október 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság rendelete a 110/2008/EK rendelet III. mellékletébe bejegyzett egyik szeszes ital („Ron de Guatemala”) földrajzi árujelzőjének (FÁ) műszaki dokumentációját érintő, annak főbb előírásai változását eredményező módosítás jóváhagyásáról (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - határidő: 2018. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság határozata a 2012/481/EU, a 2014/391/EU, a 2014/763/EU és a 2014/893/EU határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességi időtartama, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények tekintetében történő módosításáról (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - határidő: 2018. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok uniós listáról történő visszavonása tekintetében történő módosításáról (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - határidő: 2018. október 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a koffein és a teobromin tekintetében történő módosításáról (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - határidő: 2018. szeptember 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelet értelmében az autógyártó ágazatban alkalmazandó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciaértékeket megállapító ágazati referenciadokumentumról (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - határidő: 2018. október 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelet értelmében az elektromos és elektronikai berendezéseket gyártó ágazatban alkalmazandó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciaértékeket megállapító ágazati referenciadokumentumról (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - határidő: 2018. október 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a kenőanyagok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - határidő: 2018. október 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - határidő: 2018. október 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található abamektin, acibenzolar-S-metil, klopiralid, emamektin, fenhexamid, fenpirazamin, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talkum (E553B) és tebukonazol maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - határidő: 2018. szeptember 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található difenil-amin és oxadixil maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - határidő: 2018. szeptember 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található penoxszulam, triflumizol és triflumuron maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - határidő: 2018. szeptember 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), a dibutil-ftalát (DBP), a benzil-butil-ftalát (BBP) és a diizobutil-ftalát (DIBP) tekintetében történő módosításáról (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - határidő: 2018. október 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke) IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV., VI. és VII. mellékletének helyesbítéséről és az említett rendelet II., IV., V. és VI. melléklete egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - határidő: 2018. november 23.)
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság rendelete egy szeszes italra vonatkozó földrajzi árujelzőnek a 110/2008/EK rendelet III. mellékletében történő lajstromozásáról „Карнобатска гроздова ракия” / „Гроздова ракия от Карнобат” / „Karnobatska grozdova rakya” / „Grozdova rakya ot Karnobat” (FÁ) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - határidő: 2018. október 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete egy szeszes italra vonatkozó földrajzi árujelzőnek a 110/2008/EK rendelet III. mellékletében való lajstromozásáról „Гроздова ракия от Търговище” / „Grozdova rakya ot Targovishte” (FÁ) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - határidő: 2018. október 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Utolsó frissítés: 2018. november 29.Jogi nyilatkozat