Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 10 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

15. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų sorbitano esterių (E 491 sorbitano monostearato, E 492 sorbitano tristearato ir E 495 sorbitano monopalmitato) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI komitetas

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl košenilio, karmino rūgšties, karminų (E 120) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI komitetas

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl mažai pakeistos hidroksipropilceliuliozės (L-HPC) naudojimo maisto papilduose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI komitetas

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų IV ir V priedai (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl oktilgalato (E 311) ir dodecilgalato (E 312) iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo nuostatos dėl 17-osios kategorijos maisto produktų ir maisto priedų naudojimo maisto papilduose (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo, siekiant patobulinti tipo patvirtinimo atsižvelgiant į lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekį bandymus ir procedūras, įskaitant skirtus eksploatuojamų transporto priemonių atitikčiai patikrinti ir realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekiui nustatyti, ir nustatyti degalų ir elektros energijos sąnaudų stebėsenos įtaisus, iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 ir Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151 (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO
Nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamento dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos įgyvendinimo 2019 ataskaitiniais metais projektas (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo patvirtinamas Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priede įregistruotos spiritinio gėrimo geografinės nuorodos techninės bylos pakeitimas, dėl kurio pasikeitė pagrindinės gėrimo „Ron de Guatemala“ (GN) specifikacijos (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos sprendimas, kuriuo dėl ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, ir susijusių vertinimo bei patikros reikalavimų galiojimo laikotarpio iš dalies keičiami sprendimai 2012/481/ES, 2014/391/ES, 2014/763/ES ir 2014/893/ES (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų kvapiųjų medžiagų išbraukimo iš Sąjungos sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kofeino ir teobromino iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl automobilių gamybos sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 17 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl elektros ir elektroninės įrangos gamybos sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 17 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl ES ekologinio ženklo suteikimo tepimo priemonėms kriterijų nustatymo (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios abamektino, S-metilacibenzolaro, klopiralido, emamektino, fenheksamido, fenpirazamino, P-fluazifopo, izofetamido, Pasteuria nishizawae Pn1, talko E553B ir tebukonazolo koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios difenilamino ir oksadiksilo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir V priedai (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios penoksulamo, triflumizolo ir triflumurono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - Terminas: 2018 m. rugsėjo 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) ir diizobutilftalato (DIBP) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo IV, VI ir VII priedai ir ištaisomos to reglamento II, IV, V ir VI priedų tam tikrų kalbų redakcijos (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - Terminas: 2018 m. lapkričio 23 d.)
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos reglamentas, kuriuo į Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedą įtraukiama spiritinio gėrimo geografinė nuoroda „Карнобатска гроздова ракия“ / „Гроздова ракия от Карнобат“ / „Karnobatska grozdova rakya“ / „Grozdova rakya ot Karnobat“ (GN) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo į Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedą įtraukiama spiritinio gėrimo geografinė nuoroda „Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte“ (GN) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - Terminas: 2018 m. spalio 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 29 d.Teisinis pranešimas