Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 10 septembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

15. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru anumiți esteri de sorbitan (E 491 Monostearat de sorbitan, E492 Tristearat de sorbitan și E 495 Monopalmitat de sorbitan) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - termen: 5 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește aditivul alimentar coșenila, acidul carminic, carminele (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - termen: 5 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea hidroxipropilcelulozei de joasă substituție (L-HPC) în suplimentele alimentare (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - termen: 6 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor IV și V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - termen: 7 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește galatul de octil (E 311) și galatul de dodecil (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - termen: 18 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește categoria de produse alimentare 17 și utilizarea aditivilor alimentari în suplimentele alimentare (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - termen: 18 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Directivei 2007/46/CE, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) 2017/1151 al Comisiei în scopul îmbunătățirii testărilor și procedurilor de omologare de tip referitoare la emisiile provenite de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale, inclusiv a celor referitoare la conformitatea în funcțiune și la emisii în condiții de conducere reale și în scopul introducerii de dispozitive pentru monitorizarea consumului de combustibil și de energie electrică (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - termen: 7 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: IMCO
aviz: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Proiect de regulament al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională pentru anul de referință 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - termen: 10 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul Comisiei de aprobare a unei modificări aduse dosarului tehnic al unei indicații geografice a unei băuturi spirtoase înregistrate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008, care a condus la modificarea specificațiilor sale de bază „Ron de Guatemala” (IG) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - termen: 7 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziilor 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE și 2014/893/UE în ceea ce privește perioada de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - termen: 7 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a anumitor substanțe aromatizante (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - termen: 18 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cafeina și teobromina (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - termen: 18 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei privind documentul de referință sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de performanță de mediu și la parametrii de excelență pentru sectorul producției de automobile, elaborat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - termen: 17 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei privind documentul de referință sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de performanță de mediu și la parametrii de excelență pentru sectorul producției de echipamente electrice și electronice, elaborat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - termen: 17 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru lubrifianți (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - termen: 18 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - termen: 10 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de abamectin, acibenzolar-S-metil, clopiralid, emamectin, fenhexamid, fenpirazamină, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talc E553B și tebuconazol din sau de pe anumite produse (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - termen: 26 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de difenilamină și oxadixil din sau de pe anumite produse (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - termen: 26 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de penoxsulam, triflumizol și triflumuron din sau de pe anumite produse (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - termen: 26 septembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește ftalatul de bis(2-etilhexil) (DEHP), ftalatul de dibutil (DBP), ftalatul de butil și de benzil (BBP) și ftalatul de diizobutil (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - termen: 26 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură) IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de rectificare a anexelor IV, VI și VII la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor și de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale anexelor II, IV, V și VI la respectivul regulament (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - termen: 23 noiembrie 2018)
retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul Comisiei de înregistrare a unei indicații geografice de băutură spirtoasă în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 „Карнобатска гроздова ракия” / „Гроздова ракия от Карнобат” / „Karnobatska grozdova rakya” / „Grozdova rakya ot Karnobat” (IG) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - termen: 26 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de înregistrare a unei indicații geografice de băutură spirtoasă în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 „Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte” (IG) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - termen: 26 octombrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Notă juridică