Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0334(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0227/2018

Внесени текстове :

A8-0227/2018

Разисквания :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Протокол
Понеделник, 10 септември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

20. Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Csaba Sógor (докладчик по становището на комисията EMPL), Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Louis-Joseph Manscour и Matthijs van Miltenburg.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Ruža Tomašić.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.12 от протокола от 11.9.2018 г.

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация