Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2038(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0244/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0244/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 22
CRE 10/09/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0324

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

22. Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την Ελλάδα βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Ο Pascal Arimont παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Σπυράκη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Δημήτριος Παπαδημούλης, Γεώργιος Επιτήδειος και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Pascal Arimont.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου