Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 10 септември 2018 г. - Страсбург

23. Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция, и реакцията на ЕС (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция, и реакцията на ЕС (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Maria Spyraki, от името на групата PPE, Miltiadis Kyrkos, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa и Georgios Kyrtsos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios и Konstantinos Papadakis.

Изказа се Corina Crețu.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 13.9.2018 г.

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация