Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 10 september 2018 - Straatsburg

23. De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Maria Spyraki, namens de PPE-Fractie, Miltiadis Kyrkos, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa en Georgios Kyrtsos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios en Konstantinos Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 13.9.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 juni 2019Juridische mededeling