Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 10. septembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

23. Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Maria Spyraki v mene skupiny PPE, Miltiadis Kyrkos v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa a Georgios Kyrtsos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios a Konstantinos Papadakis.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 13.9.2018.

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne oznámenie