Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 10. syyskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valtakirjojen tarkastus
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 9.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)
 10.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 15.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 16.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 17.Vastaanotetut asiakirjat
 18.Käsittelyjärjestys
 19.Euroopan solidaarisuusjoukot ***I (keskustelu)
 20.Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite ***I (keskustelu)
 21.EU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Pohjois-Irlantiin (keskustelu)
 22.Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet (keskustelu)
 23.Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja Euroopan unionin vastaus (keskustelu)
 24.Keinot loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin (lyhyt esittely)
 25.Toimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa (lyhyt esittely)
 26.Unionin ja kolmansien maiden väliset suhteet rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta (lyhyt esittely)
 27.Kielellinen tasa-arvo digitaaliajalla (lyhyt esittely)
 28.Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (lyhyt esittely)
 29.Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (lyhyt esittely)
 30.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 31.Seuraavan istunnon esityslista
 32.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (240 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (57 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (87 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (26 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (326 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (68 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (411 kb)
Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus