Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
It-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018 - StrasburguVerżjoni finali
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament
 6.Verifika tal-kredenzjali
 7.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 8.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 13.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)
 14.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 17.Dokumenti mressqa
 18.Ordni tal-ħidma
 19.Korp Ewropew ta' Solidarjetà ***I (dibattitu)
 20.Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali ***I (dibattitu)
 21.L-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq (dibattitu)
 22.Miżuri speċifiċi għall-Greċja (dibattitu)
 23.Nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE (dibattitu)
 24.Mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg ta' kwalità (preżentazzjoni qasira)
 25.Miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE (preżentazzjoni qasira)
 26.Relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji (preżentazzjoni qasira)
 27.L-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali (preżentazzjoni qasira)
 28.Ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti (preżentazzjoni qasira)
 29.It-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE (preżentazzjoni qasira)
 30.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 31.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 32.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti
Verżjoni finali (242 kb)
  Lista tal-Membri preżenti
Verżjoni finali (57 kb)
 
Minuti
Verżjoni finali (89 kb)
  Lista tal-Membri preżenti
Verżjoni finali (11 kb)
  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet
Verżjoni finali (25 kb)
 
Minuti
Verżjoni finali (341 kb)
  Lista tal-Membri preżenti
Verżjoni finali (70 kb)
  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet
Verżjoni finali (415 kb)
Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Novembru 2018Avviż legali