Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 10 septembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Verificarea prerogativelor
 7.Componența comisiilor și delegațiilor
 8.Negocieri înainte de prima lectură a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 9.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 10.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 13.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 15.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 16.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 17.Depunere de documente
 18.Ordinea lucrărilor
 19.Corpul european de solidaritate ***I (dezbatere)
 20.Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general ***I (dezbatere)
 21.Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord (dezbatere)
 22.Măsuri specifice referitoare la Grecia (dezbatere)
 23.Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (dezbatere)
 24.Metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate (prezentare succintă)
 25.Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE (prezentare succintă)
 26.Relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare (prezentare succintă)
 27.Egalitatea limbilor în epoca digitală (prezentare succintă)
 28.Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (prezentare succintă)
 29.Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE (prezentare succintă)
 30.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 31.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 32.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal
Ediţie definitivă (250 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (57 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (89 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (11 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (26 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (341 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (69 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (334 kb)
Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Notă juridică