Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Ponedeljek, 10. september 2018 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sestava Parlamenta
 6.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 7.Sestava odborov in delegacij
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 9.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)
 10.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 11.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 12.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 13.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 16.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 17.Predložitev dokumentov
 18.Razpored dela
 19.Evropska solidarnostna enota ***I (razprava)
 20.Program za podporo strukturnim reformam: finančna sredstva in splošni cilj ***I (razprava)
 21.Vpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem (razprava)
 22.Specifični ukrepi za Grčijo (razprava)
 23.Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU (razprava)
 24.Možnosti za ponovno vključevanje delavcev, ki okrevajo po poškodbi in bolezni, v kakovostno zaposlitev (kratka predstavitev)
 25.Ukrepi za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima (kratka predstavitev)
 26.Odnosi med EU in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev (kratka predstavitev)
 27.Enakopravnost jezikov v digitalni dobi (kratka predstavitev)
 28.Pregledno in odgovorno upravljanje naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi (kratka predstavitev)
 29.Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU (kratka predstavitev)
 30.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 31.Dnevni red naslednje seje
 32.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik
Končna izdaja (231 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (57 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (89 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (11 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (26 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (321 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (70 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (326 kb)
Zadnja posodobitev: 29. november 2018Pravno obvestilo