Indiċi 
Minuti
PDF 341kWORD 89k
It-Tnejn, 10 ta' Settembru 2018 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament
 6.Verifika tal-kredenzjali
 7.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 8.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 13.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)
 14.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 17.Dokumenti mressqa
 18.Ordni tal-ħidma
 19.Korp Ewropew ta' Solidarjetà ***I (dibattitu)
 20.Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali ***I (dibattitu)
 21.L-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq (dibattitu)
 22.Miżuri speċifiċi għall-Greċja (dibattitu)
 23.Nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE (dibattitu)
 24.Mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg ta' kwalità (preżentazzjoni qasira)
 25.Miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE (preżentazzjoni qasira)
 26.Relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji (preżentazzjoni qasira)
 27.L-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali (preżentazzjoni qasira)
 28.Ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti (preżentazzjoni qasira)
 29.It-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE (preżentazzjoni qasira)
 30.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 31.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 32.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Is-sessjoni li ġiet interrotta nhar il-Ħamis 5 ta' Lulju 2018 tkompliet.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.09.


3. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni li fiha fakkar it-traġedji li laqtu lill-pajjiżi Ewropej matul is-sajf li għadda u li ħallew bosta vittmi, b'mod partikolari n-nirien fil-Greċja u fl-Iżvezja, l-isfrondament tal-pont Morandi f'Ġenova u t-tifwir tax-xmajra Raganello fir-reġjun tal-Kalabrija. Huwa esprima l-kondoljanzi tal-Parlament lill-familji tal-vittmi.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.


4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

°
° ° °

Interventi ta': Younous Omarjee dwar l-indipendenza tal-mandat tal-Membri tal-Parlament (il-President wieġbu li l-kwistjoni se titqajjem mill-Bureau fil-laqgħa tiegħu tal-lejla), Philippe Lamberts u Gabriele Zimmer.

Intervent ta': Andrey Kovatchev dwar l-inċident tat-triq li ħalla 16-il vittma fil-Bulgarija fil-25 ta' Awwissu 2018 (il-President ingħaqad ma' dan l-intervent).

Intervent ta': Dobromir Sośnierz.


5. Kompożizzjoni tal-Parlament

Burkhard Balz avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 1 ta' Settembru 2018.

Bi qbil mal-Artikolu 4 tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.

°
° ° °

L-awtoritajiet kompetenti Taljani kkomunikaw l-elezzjoni ta' Salvatore Domenico Pogliese bħala s-Sindku tal-muniċipalità ta' Katanja li tiddekorri mid-data 14 ta' Lulju 2018.

Il-Parlament jinnota li, bi qbil mal-Artikolu 7, il-paragrafu 3, tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, din il-funzjoni mhix kompatibbli ma' dik tal-Membri Ewropej u kkonstata l-vakanza tas-siġġu tiegħu b'effett mill-14 ta' Lulju 2018.

°
° ° °

L-awtoritajiet kompetenti Estonjani kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Igor Gräzin minflok Kaja Kallas bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 5 ta' Settembru 2018.

L-awtoritajiet kompetenti Taljani kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Giovanni Miccichè minflok Salvatore Domenico Pogliese b'effett mid-19 ta' Lulju 2018. Madankollu, minħabba l-fatt li Giovanni Miccichè, fit-terminu stabbilit, kien għadu ma rriżenjax minn kariga fl-Italja u li mhijiex kompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew fil-livell tad-dritt nazzjonali, l-istess awtoritajiet innotifikaw ulterjorment lill-Parlament bir-revoka tal-mandat tiegħu fil-Parlament Ewropew b'effett mill-20 ta' Awwissu 2018. Fl-istess ħin, huma kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Innocenzo Leontini minflok Giovanni Miccichè b'effett mill-20 ta' Awwissu 2018.

Il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni tagħhom.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħhom jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Igor Gräzin u Innocenzo Leontini jieħdu posthom fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdu mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikunu għamlu d-dikjarazzjoni li huma ma għandhom ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


6. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jikkonvalida l-mandat ta' Tilly Metz b'effett mid-data 20 ta' Ġunju 2018.


7. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-Gruppi Verts/ALE, PPE, ALDE u GUE/NGL it-talbiet ta' ħatra li ġejjin:

Kumitat ECON: Daniel Caspary

Kumitat ITRE: Igor Gräzin

Kumitat INTA: Christophe Hansen

Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu: Eva Joly minflok Romeo Franz

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja: Dimitrios Papadimoulis minflok Kostas Chrysogonos

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari CARIFORUM-UE: Christophe Hansen.

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


8. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar id-deċiżjonijiet ta' diversi Kumitati biex jidħlu f'negozjati interistituzzjonali, bi qbil mal-Artikolu 69c(1) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Kumitat JURI, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- Kumitat JURI, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Kumitat ITRE, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ENISA, l-"Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà" li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013, u li jikkonċerna ċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni ("l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà") (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Kumitat TRAN, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE dwar it-twaqqif ta' regoli komuni għal ċerti tipi ta' trasport ikkombinat tal-merkanzija bejn l-Istati Membri (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- Kumitat EMPL, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u għall-persuni li jindukraw u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE (COM(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Rapporteur: David Casa (A8-0270/2018)

- Kumitat LIBE, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Kumitat LIBE, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta' mezzi ta' pagament mhux bi flus kontanti u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/413/JHA (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- Kumitat ECON, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Rapporteur: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- Kumitat IMCO, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 305/2011, (UE) Nru 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 u (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u d-Direttivi 2004/42/KE, 2009/48/KE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE u 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Rapporteur: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- Kumitat IMCO, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Rapporteur: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Bi qbil mal-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura, Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub, qabel nofsillejl ta' għada, it-Tlieta 11 ta' Settembru 2018, li deċiżjoni ta' kumitat għal dħul f'negozjati titqiegħed għall-votazzjoni.

In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun għaddiet din l-iskadenza jekk ma tkun tressqet l-ebda talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati.


9. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, f'konformità mal-Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura, irċieva talba mingħand il-Kumitat INTA biex jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar it-tħaddim tal-Gruppi Konsultattivi Domestiċi.

Din it-talba għal konsultazzjoni se titqies bħala approvata sakemm grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx ma jitolbux fi żmien 24 siegħa mit-tħabbira li għandu jittieħed vot fuqha.


10. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Kumitat LIBE bagħat din ir-rettifika ta' test adottat mill-Parlament Ewropew:

- Rettifika P8_TA(2017)0411(COR01) għar-Regolament (UE) 2017/2226 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2017 li jistabbilixxi Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES) biex tiġi rreġistrata data dwar id-dħul u l-ħruġ u data dwar iċ-ċaħda tad-dħul ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri u li jiddetermina l-kondizzjonijiet għall-aċċess għall-EES għal raġunijiet ta' infurzar tal-liġi, u li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen u r-Regolamenti (KE) Nru 767/2008 u (UE) Nru 1077/2011(ĠU L 327, 9.12.2017, p. 20.) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta' Ottubru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni għar-Regolament ta' hawn fuq P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - Kumitat LIBE)

Skont l-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettifika titqies li tkun ġiet approvata, ħlief jekk, sa mhux aktar tard minn 24 siegħa, issir talba minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx biex jittieħed vot fuqha.

Ir-rettifika hija disponibbli fuq is-sit Europarl għal kemm iddum din is-sessjoni parzjali.


11. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, iffirma dawn l-atti adottati f'konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża bil-għan li jappoġġa l-kompetittività u l-kapaċità ta' innovazzjoni tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika integrata tal-azjendi agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1166/2008 u (UE) Nru 1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar it-Tlieta 12 ta' Settembru 2018 se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1077/2011, (UE) Nru 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 u (UE) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/794 bl-għan li tiġi stabbilita Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))


12. Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   (O-000063/2018) imressqa minn Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini u Joëlle Mélin, f'isem il- Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (B8-0036/2018)

—   (O-000064/2018) imressqa minn Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini u Joëlle Mélin, f'isem il- Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (B8-0037/2018).


13. Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)

L-interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu tqiegħdet fuq il-Mejda (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)

—   (O-000062/2018) imressqa minn Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Ir-rikonoxximent ta' Jum l-Ewropa bħala festa pubblika bil-għan tal-promozzjoni tal-valuri tal-UE (B8-0038/2018).


14. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini (C(2018)04209 - 2018/2800(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-9 ta' Lulju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: AFCO, PETI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 658/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġġustament lir-rata tal-inflazzjoni tal-ammonti tat-tariffi pagabbli lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għat-twettiq tal-attivitajiet ta' farmakoviġilanza fir-rigward tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (C(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-11 ta' Lulju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 231/2013 f'dak li għandu x'jaqsam mad-dmirijiet ta' salvagwardja tad-depożitarji (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Lulju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON, JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat Tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/438 f’dak li għandu x’jaqsam mad-dmirijiet ta’ salvagwardja tad-depożitarji (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Lulju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat Tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/61 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-Istituzzjonijiet ta' Kreditu (C(2018)04404 - 2018/2809(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw aktar ir-rekwiżiti ta’ governanza u kontroll għal kontributuri taħt superviżjoni (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar il-forma u l-kontenut tal-applikazzjoni għal rikonoxximent mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ referenza u tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni fin-notifika lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jiddeterminaw il-kontenut minimu tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi li l-qafas ġuridiku u l-prassi superviżorja tagħhom ġew rikonoxxuti bħala ekwivalenti. (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissuplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-proċeduri u l-karatteristiċi tal-funzjoni ta' sorveljanza (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw aktar kif jista’ jiġi żgurat li d-data tal-input tkun adegwata u verifikabbli, kif ukoll tal-proċeduri interni ta’ sorveljanza u verifika ta’ kontributur li l-amministratur ta’ parametru referenzjarju sinifikanti jew kritiku għandu jiżgura li jkunu fis-seħħ meta d-data tal-input tiġi kkontribwita minn funzjoni ta' uffiċċju tan-negozjar (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw aktar l-elementi tal-kodiċi ta' kondotta li għandhom jiġu żviluppati minn amministraturi ta’ parametri referenzjarji li huma bbażati fuq data tal-input minn kontributuri (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw aktar il-kriterji li għandhom jiġu kkunsidrati mill-awtoritajiet kompetenti meta jivvalutaw jekk l-amministraturi ta’ parametri referenzjarji sinifikanti għandhomx japplikaw ċerti rekwiżiti (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw ulterjorment l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn amministraturi ta’ parametri referenzjarji kritiċi jew sinifikanti dwar il-metodoloġija użata biex jiġi ddeterminat il-parametru referenzjarju, ir-rieżami u l-approvazzjoni interni tal-metodoloġija u dwar il-proċeduri biex isiru bidliet materjali fil-metodoloġija (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta f'applikazzjoni għal awtorizzazzjoni u f'applikazzjoni għar-reġistrazzjoni (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw aktar il-kontenut ta’, u każijiet fejn aġġornamenti huma meħtieġa, id-dikjarazzjoni tal-parametru referenzjarju li għandu jkun ippubblikat minn amministratur ta’ parametru referenzjarju (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-lista ta' mard stabbilita fl-Anness II tar-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mard trażmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali ("il-Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali") (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awwissu 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward taż-żieda tal-Pakistan mat-tabella fil-punt I tal-Anness (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awwissu 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON, LIBE

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 639/2014 fir-rigward ta' ċerti dispożizzjonijiet dwar il-prattiki tal-ekoloġizzazzjoni stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-9 ta' Lulju 2018

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 rigward l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni fis-settur tal-frott u l-ħaxix (C(2018)04349 - 2018/2808(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Lulju 2018

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 515/2014 fir-rigward tal-allokazzjoni ta’ finanzjament addizzjonali mill-baġit tal-UE għall-implimentazzjoni tas-Sistema ta’ Dħul u Ħruġ (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1042/2014 tal-25 ta' Lulju 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 514/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-responsabbiltajiet tan-nomina u tal-ġestjoni u tal-kontroll ta' Awtoritajiet Responsabbli u fir-rigward tal-istatus u tal-obbligi tal-Awtoritajiet tal-Awditjar (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-16 ta' Mejju 2018

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn supplimentari fuq talba tal-Kunsill.

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu ġie modifikat minn xahar għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw aktar ir-rekwiżiti ta’ governanza u kontroll għal kontributuri taħt superviżjoni (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar il-forma u l-kontenut tal-applikazzjoni għal rikonoxximent mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ referenza u tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni fin-notifika lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jiddeterminaw il-kontenut minimu tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi li l-qafas ġuridiku u l-prassi superviżorja tagħhom ġew rikonoxxuti bħala ekwivalenti. (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissuplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-proċeduri u l-karatteristiċi tal-funzjoni ta' sorveljanza (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw aktar kif jista’ jiġi żgurat li d-data tal-input tkun adegwata u verifikabbli, kif ukoll tal-proċeduri interni ta’ sorveljanza u verifika ta’ kontributur li l-amministratur ta’ parametru referenzjarju sinifikanti jew kritiku għandu jiżgura li jkunu fis-seħħ meta d-data tal-input tiġi kkontribwita minn funzjoni ta' uffiċċju tan-negozjar (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw aktar l-elementi tal-kodiċi ta' kondotta li għandhom jiġu żviluppati minn amministraturi ta’ parametri referenzjarji li huma bbażati fuq data tal-input minn kontributuri (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw aktar il-kriterji li għandhom jiġu kkunsidrati mill-awtoritajiet kompetenti meta jivvalutaw jekk l-amministraturi ta’ parametri referenzjarji sinifikanti għandhomx japplikaw ċerti rekwiżiti (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw ulterjorment l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn amministraturi ta’ parametri referenzjarji kritiċi jew sinifikanti dwar il-metodoloġija użata biex jiġi ddeterminat il-parametru referenzjarju, ir-rieżami u l-approvazzjoni interni tal-metodoloġija u dwar il-proċeduri biex isiru bidliet materjali fil-metodoloġija (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta f'applikazzjoni għal awtorizzazzjoni u f'applikazzjoni għar-reġistrazzjoni (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw aktar il-kontenut ta', u każijiet fejn aġġornamenti huma meħtieġa, id-dikjarazzjoni tal-parametru referenzjarju li għandu jkun ippubblikat minn amministratur ta' parametru referenzjarju (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


15. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 231/2012 li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet għal ċerti esteri tas-sorbitan (E 491 Monostearat tas-sorbitan, E492 Tristearat tas-sorbitan u E495 Monopalmitat tas-sorbitan) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - skadenza: 5 ta' Settembru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: Kumitat ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 rigward il-Kuċċinilja, l-aċidu Karminiku, il-Karmini (E 120) (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - skadenza: 5 ta' Settembru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: Kumitat ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 rigward l-użu taċ-ċelluloża idrossipropilika b'sostituzzjoni baxxa (L-HPC) fis-supplimenti alimentari (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - skadenza: 6 ta' Settembru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: Kumitat ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda l-Annessi IV u V tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - skadenza: 7 ta' Ottubru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 fir-rigward tal-gallat tal-ottil (E 311) u tal-gallat tad-dodeċil (E 312) (D055962/02 - 2018/2823(RPS) - skadenza: 18 ta' Settembru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kategorija tal-ikel 17 u l-użu tal-addittivi tal-ikel fis-supplimenti tal-ikel (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - skadenza: 18 ta' Settembru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1151 għall-fini tat-titjib tat-testijiet u l-proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet għal vetturi ħfief għall-passiġġieri u għal vetturi kummerċjali, inklużi dawk it-testijiet u l-proċeduri għall-konformità fis-servizz u l-emissjonijiet f'sewqan reali u li jintroduċi mezzi għall-monitoraġġ tal-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija elettrika (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - skadenza: 7 ta' Ottubru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO
opinjoni: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni għas-sena ta' referenza 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - skadenza: 10 ta' Ottubru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament tal-Kummissjoni li japprova emenda fl-iskeda informattiva ta' indikazzjoni ġeografika ta' xarba spirituża rreġistrata fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 110/2008, li wasslet għall-modifika tal-ispeċifikazzjonijiet ewlenin tagħha "Ron de Guatemala" (IĠ) (D056624/02 - 2018/2796(RPS) - skadenza: 7 ta' Ottubru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjonijiet 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE u 2014/893/UE fir-rigward tal-perjodu ta' validità tal-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għal ċerti prodotti u tar-rekwiżiti ta' valutazzjoni u ta' verifika relatati magħhom (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - skadenza: 7 ta' Ottubru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tneħħija mil-lista tal-Unjoni ta' ċerti sustanzi aromatizzanti (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - skadenza: 18 ta' Ottubru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kafeina u tat-teobromina (D056881/03 - 2018/2825(RPS) - skadenza: 18 ta' Settembru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar id-dokument ta' referenza settorjali dwar l-aqwa prassi ta’ ġestjoni ambjentali, l-indikaturi tal-prestazzjoni ambjentali settorjali u l-punti ta' riferiment ta' eċċellenza għas-settur tal-manifattura tal-karozzi skont ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - skadenza: 17 ta' Ottubru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar id-dokument ta' referenza settorjali dwar l-aqwa prassi ta' ġestjoni ambjentali, l-indikaturi tal-prestazzjoni ambjentali settorjali u l-punti ta' riferiment ta' eċċellenza għas-settur tal-manifattura tat-tagħmir elettriku u elettroniku skont ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - skadenza: 17 ta' Ottubru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għal-lubrikanti (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - skadenza: 18 ta' Ottubru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi (D057068/01 - 2018/2802(RPS) - skadenza: 10 ta' Ottubru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għall-abamektina, għall-metil tal-aċibenzolar-S, għall-klopiralid, għall-emamektina, għall-feneżammid, għall-fenpirażamina, għall-fluważifop-P, għall-isofetammid, għall-Pasteuria nishizawae Pn1, għat-Talk E553B u għat-tebukonażol f'ċerti prodotti jew fuqhom (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - skadenza: 26 ta' Settembru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għad-difenilammina u għall-oksadiksil f'ċerti prodotti jew fuqhom (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - skadenza: 26 ta' Settembru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għall-penoxsulam, għat-triflumizole u għat-triflumuron f'ċerti prodotti jew fuqhom (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - skadenza: 26 ta' Settembru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) fir-rigward tal-bis(2-etileksil) ftalat (DEHP), tal-ftalat tad-dibutil (DBP), tal-benżil-butil-ftalat (BBP) u tal-ftalat tad-diisobutil (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - skadenza: 26 ta' Ottubru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura) IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jikkoreġi l-Annessi IV, VI u VII tar-Regolament (KE) Nru 767/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ għalf, u li jikkoreġi xi wħud mill-verżjonijiet lingwistiċi tal-Annessi II, IV, V u VI ta' dak ir-Regolament (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - skadenza: 23 ta' Novembru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament tal-Kummissjoni li jirreġistra indikazzjoni ġeografika ta' xarba spirituża fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 "Карнобатска гроздова ракия" / "Гроздова ракия от Карнобат" / "Karnobatska grozdova rakya" / "Grozdova rakya ot Karnobat" (IĠ) (D057667/01 - 2018/2832(RPS) - skadenza: 26 ta' Ottubru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jirreġistra indikazzjoni ġeografika ta' xarba spirituża fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 "Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte" (IĠ) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - skadenza: 26 ta' Ottubru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)


16. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Frar II, April, Mejju I u Mejju II 2018 huma disponibbli fuq is-sit Europarl.


17. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009, u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1005/2008, u r-Regolament (UE) Nru 2016/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kontroll tas-sajd (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (notifika ta' dokumenti) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

- Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta’ qafas għall-interoperabbiltà bejn sistemi ta’ informazzjoni tal-UE (il-kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni) u li jemenda r-[Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament Eurodac]], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar SIS fil-qasam tal-infurzar tal-liġi], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar l-ECRIS-TCN] u r-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE (fruntieri u viża) u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE, ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI, ir-Regolament (UE) 2016/399, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar l-ETIAS], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar is-SIS fil-qasam tal-kontrolli fil-fruntiera] u r-Regolament (UE) Nru 2018/XX [ir-Regolament eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1588 tat-13 ta' Lulju 2015 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċerti kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

irriferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE rigward l-introduzzjoni ta' miżuri tekniċi dettaljati għat-tħaddim ta' sistema definittiva tal-VAT għat-tassazzjoni ta' kummerċ bejn l-Istati Membri (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 389/2012 dwar kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa rigward il-kontenut tar-reġistru elettroniku (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija taċċetta, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Ekwador u tal-Ukrajna mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE))

irriferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija, Ċipru, il-Kroazja, il-Lussemburgu, il-Portugall, ir-Rumanija u r-Renju Unit biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tar-Repubblika Dominicana mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

irriferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija u lir-Rumanija jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Honduras mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE))

irriferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija, il-Lussemburgu u r-Rumanija biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Belarussja u l-Użbekistan mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

irriferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-Assoċjazzjoni tal-Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea, inklużi r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea fuq naħa, u Greenland u r-Renju tad-Danimarka min-naħa l-oħra ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Barranija") (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

irriferut

responsabbli :

DEVE

opinjoni :

BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika għall-perjodu 2021-2025 li jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa (riformulazzjoni) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun għal Sħubija Ekonomika (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

ENVI, TRAN, AGRI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

INTA, ENVI, AGRI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 391/2009 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1316/2013 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

BUDG, ITRE, REGI

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi Dokument Provviżorju tal-Ivvjaġġar tal-UE u li tħassar id-Deċiżjoni 96/409/CFSP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (2018–2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija fl-Irlanda tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar il-varar fl-Irlanda tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija fil-Kroazja tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ kontroll li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2115/2005 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

PECH

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni li saret min-Netherlands – EGF/2018/001 NL/Attivitajiet ta' servizzi finanzjarji (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm ta' assistenza għad-dekummissjonar nukleari tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalina fil-Litwanja (il-programm Ignalina), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Emenda 1 għall-Memorandum ta' Kooperazzjoni NAT-I-9406 bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 806/2014 dwar il-Kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' Rikapitalizzazzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE dwar il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment u li temenda d-Direttiva 98/26/KE, id-Direttiva 2002/47/KE, id-Direttiva 2012/30/UE, id-Direttiva 2011/35/UE, id-Direttiva 2005/56/KE, id-Direttiva 2004/25/KE u d-Direttiva 2007/36/KE (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Rapport dwar l-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali (2018/2028(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Rapport dwar il-pakkett tal-istrateġija dwar l-akkwist pubbliku (2017/2278(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Rapport dwar l-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq (2017/2225(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Rapport dwar Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE (2017/2257(INI)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I ***i dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar il-proporzjon ta' ingranaġġ, il-proporzjon ta' ffinanzjar stabbli nett, rekwiżiti għall-fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli, riskju ta' kreditu tal-kontroparti, riskju tas-suq, skoperturi għal kontropartijiet ċentrali, skoperturi għal impriżi ta' investiment kollettiv, skoperturi kbar, rekwiżiti ta' rappurtar u divulgar u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2013/36/UE fir-rigward ta' entitajiet eżentati, kumpaniji azzjonarji finanzjarji, kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta, ir-rimunerazzjoni, miżuri u setgħat superviżorji u miżuri ta' konservazzjoni kapitali (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri speċifiċi għall-Greċja skont ir-Regolament 2015/1839 (2018/2038(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Rapport dwar il-ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw: il-każ tal-foresti (2018/2003(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

- Rapport dwar proposta li titlob lill-Kunsill jiddetermina, skont l-Artikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-eżistenza ta' riskju ċar ta' ksur serju mill-Ungerija tal-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni (2017/2131(INL)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Rapport dwar il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti (2017/2271(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Rapport dwar il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina (2017/2274(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE fir-rigward tal-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-Brażil għal uċuħ tar-raba' li jipproduċu żerriegħa tal-pjanti tal-għalf, u għal uċuħ tar-raba' li jipproduċu żerriegħa taċ-ċereali, u fir-rigward tal-ekwivalenza taż-żerriegħa tal-pjanti tal-għalf u ż-żerriegħa taċ-ċereali prodotti fil-Brażil, kif ukoll fir-rigward tal-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-Moldova għal uċuħ tar-raba' li jipproduċu żerriegħa taċ-ċereali, uċuħ tar-raba' li jipproduċu żerriegħa tal-ħxejjex, u fir-rigward tal-ewkivalenza taż-żerriegħa taċ-ċereali, taż-żerriegħa tal-ħxejjex u taż-żerriegħa tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra prodotti fil-Moldova (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kanada, min-naħa l-oħra (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 110/2008 f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwantitajiet nominali għat-tqegħid fis-suq tal-Unjoni tal-ispirtu ddistillat darba biss imsejjaħ "shochu", li jsir fil-Ġappun b'lampik tat-tip "pot still" u li jiġi bbottiljat f'dan il-pajjiż (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Kanada u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Rapport Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR) (2017/2254(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (2019-2020) li jikkumplimenta l-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Orizzont 2020 (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE dwar it-twaqqif ta' regoli komuni għal ċerti tipi ta' trasport ikkombinat tal-merkanzija bejn l-Istati Membri (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Rapport dwar strateġija Ewropea għall-plastik f'ekonomija ċirkolari (2018/2035(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Rapport dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji (2017/2253(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0263/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ENISA, l-"Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà" li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013, u li jikkonċerna ċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni ("l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà") (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Rapport dwar miżuri għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-fastidju morali u l-fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol, fi spazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE (2018/2055(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Rapport dwar Spinta lit-tkabbir u l-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE (2018/2054(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Rapport dwar il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-suq uniku (2018/2008(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (KE) Nru 1107/2009 (2017/2128(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva 2012/30/UE (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u għall-persuni li jindukraw u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: David Casa (A8-0270/2018)

- * Rapport on the draft Council implementing decision on subjecting the new psychoactive substances N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) and 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide (methoxyacetylfentanyl) to control measures (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2018 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tiġi provduta għajnuna lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Albanija (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0275/2018)


18. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Settembru 2018 (PE626.050/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 149a tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Talba tal-Grupp ECR biex tiddaħħal bħala l-ħames punt ta' waranofsinhar, wara d-dibattitu dwar ir-rapport Pascal Arimont (A8-0244/2018) dwar il-"Miżuri speċifiċi għall-Greċja" (punt 29 tal-PDOJ), dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar in-"Nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE".

Intervent ta': Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, li ġġustifika t-talba.

Talba tal-Grupp GUE/NGL biex jiddaħħlu bħala l-ħames punt ta' waranofsinhar, wara d-dibattitu dwar ir-rapport Pascal Arimont (A8-0244/2018) dwar il-"Miżuri speċifiċi għall-Greċja" (punt 29 tal-PDOJ), dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar "In-nirien tal-foresti reċenti fir-reġjun tal-Attika tal-Lvant". Id-dibattitu jingħalaq bil-preżentazzjoni ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, li jitressqu għall-vot nhar il-Ħamis.

Intervent ta': Sofia Sakorafa f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifikat it-talba.

Interventi ta': Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, li talbet li s-suġġett tad-dibattitu jitwessa' biex jinkudi n-nirien li kien hemm f'pajjiżi Ewropej oħra apparti l-Greċja, Sofia Sakorafa, u Notis Marias, dan tal-aħħar biex itenni t-talba tiegħu.

B'VSI (265 vot favur, 23 kontra, 7 astensjonijiet), il-Parlament approva t-talba tal-Grupp ECR.

B'VSI (146 vot favur, 137 kontra, 13-il astensjoni), il-Parlament approva t-talba tal-Grupp GUE/NGL.

Ġew stabbiliti l-iskadenzi għat-tressiq li ġejjin:

mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: it-Tlieta 11 ta' Settembru 2018, 12:00

emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti: l-Erbgħa 12 ta' Settembru 2018, 12:00

emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti: l-Erbgħa 12 ta' Settembru 2018, 13:00

talbiet għal votazzjonijiet separati u għal votazzjonijiet maqsuma: l-Erbgħa 12 ta' Settembru 2018, 19:00.

It-Tlieta

Talba tal-Grupp S&D biex tiddaħħal bħala s-sitt punt fl-aġenda ta' waranofsinhar, dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar "It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra". Id-dibattitu jingħalaq bil-preżentazzjoni ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, li jitressqu għall-vot nhar il-Ħamis.

Intervent ta': Soraya Post f'isem il-Grupp S&D, li ġġustifikat it-talba.

B'VE (168 vot favur, 105 kontra, 15-il astensjoni), il-Parlament approva t-talba.

Ġew stabbiliti l-iskadenzi għat-tressiq li ġejjin:

mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: it-Tlieta 11 ta' Settembru 2018, 12:00

emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti: l-Erbgħa 12 ta' Settembru 2018, 12:00

emendi aux mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti: l-Erbgħa 12 ta' Settembru 2018, 13:00

talbiet għal votazzjonijiet separati u għal votazzjonijiet maqsuma: l-Erbgħa 12 ta' Settembru 2018, 19:00.

Interventi ta': Philippe Lamberts, li jitlob li l-Presidenza fil-kariga tal-Kunsill tkun preżenti għad-dibattitu dwar is-sitwazzjoni fl-Ungerija (punt 19 tal-PDOJ) (il-President wieġeb li din id-deċiżjoni hija kompetenza tal-Kunsill), Marek Jurek u Maria João Rodrigues (rappreżentant tal-Kunsill avża li l-Presidenza fil-kariga tal-Kunsill se tkun preżenti għad-dibattitu).

L-Erbgħa

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

Il-Ħamis

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

19. Korp Ewropew ta' Solidarjetà ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li jistabbilixxi l-qafas legali tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1288/2013, (UE) Nru 1293/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel ippreżentat ir-rapport.

Interventi ta': Brando Benifei (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL) u Eleonora Forenza (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI).

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Tiemo Wölken (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Krzysztof Hetman (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Czesław Adam Siekierski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Michaela Šojdrová f'isem il-Grupp PPE, Julie Ward f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, María Teresa Giménez Barbat f'isem il-Grupp ALDE, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn u Franz Obermayr.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos u Krisztina Morvai.

Interventi ta': Tibor Navracsics u Helga Trüpel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.11 tal-Minuti ta' 11.9.2018.


PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

20. Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/825 biex jiżdied il-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali u li jadatta l-objettiv ġenerali tiegħu [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Csaba Sógor (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Lambert van Nistelrooij f'isem il-Grupp PPE, Mercedes Bresso f'isem il-Grupp S&D, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ángela Vallina f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Olaf Stuger f'isem il-Grupp ENF, Louis-Joseph Manscour u Matthijs van Miltenburg.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Krisztina Morvai.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis u Ruža Tomašić.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.12 tal-Minuti ta' 11.9.2018.


21. L-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq (dibattitu)

Rapport dwar l-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq [2017/2225(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Andrey Novakov f'isem il-Grupp PPE, John Howarth f'isem il-Grupp S&D, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Lambert van Nistelrooij u Joachim Zeller.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica u Julie Ward.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi ta': Corina Crețu u Derek Vaughan.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.6 tal-Minuti ta' 11.9.2018.


22. Miżuri speċifiċi għall-Greċja (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri speċifiċi għall-Greċja skont ir-Regolament 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Pascal Arimont ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Maria Spyraki f'isem il-Grupp PPE, Mercedes Bresso f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Iskra Mihaylova f'isem il-Grupp ALDE, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Lambert van Nistelrooij u Konstantinos Papadakis.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios u Krisztina Morvai.

Interventi ta': Corina Crețu u Pascal Arimont.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.7 tal-Minuti ta' 11.9.2018.


23. Nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Maria Spyraki f'isem il-Grupp PPE, Miltiadis Kyrkos f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa u Georgios Kyrtsos.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios u Konstantinos Papadakis.

Intervent ta': Corina Crețu.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.8 tal-Minuti ta' 13.9.2018.


24. Mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg ta' kwalità (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg ta' kwalità [2017/2277(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Jana Žitňanská għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai u Maria Grapini.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 6.8 tal-Minuti ta' 11.9.2018.


25. Miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE [2018/2055(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno għamlet il-preżentazzjoni.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai u Maria Gabriela Zoană.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 6.14 tal-Minuti ta' 11.9.2018.


26. Relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji [2017/2253(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Brian Hayes għamel il-preżentazzjoni.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jonás Fernández.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 6.9 tal-Minuti ta' 11.9.2018.


27. L-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali [2018/2028(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Helga Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas u Michaela Šojdrová.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 6.15 tal-Minuti ta' 11.9.2018.


28. Ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti [2018/2003(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Heidi Hautala għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julie Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc Schaffhauser u Maria Arena.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 6.16 tal-Minuti ta' 11.9.2018.


29. It-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar it-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE [2018/2054(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Krzysztof Hetman għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Daniel Buda, Maria Grapini u Aleksander Gabelic.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 6.10 tal-Minuti ta' 11.9.2018.


30. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida u Anna Záborská.


31. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 626.050/OJMA).


32. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Novembru 2018Avviż legali