Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. septembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

2. Diskusia s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom o budúcnosti Európy (rozprava)
CRE

Diskusia s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom o budúcnosti Európy (2018/2730(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, aby uviedol diskusiu.

V rozprave vystúpil Alexis Tsipras (grécky premiér).

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF a Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Alexis Tsipras.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpil Alexis Tsipras.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.42 h kvôli slávnostnej časti schôdze.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne oznámenie