Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 11. september 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan ja Seán Kelly

Raport: Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák ja Krisztina Morvai

Raport: Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer ja Jiří Pospíšil

Raport: Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Raport: Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas ja Notis Marias

Raport: Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld ja Momchil Nekov

Raport: Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Ivana Maletić ja Miguel Viegas

Raport: Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil ja Dobromir Sośnierz

Raport: Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias ja Momchil Nekov

Raport: Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.

Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusalane teave