Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan och Seán Kelly

Betänkande Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák och Krisztina Morvai

Betänkande Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer och Jiří Pospíšil

Betänkande Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Betänkande Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas och Notis Marias

Betänkande Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld och Momchil Nekov

Betänkande Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Ivana Maletić och Miguel Viegas

Betänkande Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil och Dobromir Sośnierz

Betänkande Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias och Momchil Nekov

Betänkande Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande