Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2131(INL)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0250/2018

Teksty złożone :

A8-0250/2018

Debaty :

PV 11/09/2018 - 11
CRE 11/09/2018 - 11

Głosowanie :

PV 12/09/2018 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0340

Protokół
Wtorek, 11 września 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

11. Sytuacja na Węgrzech (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie propozycji wzywającej Radę do stwierdzenia, zgodnie z art.7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, istnienia wyraźnego ryzyka poważnego pogwałcenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia [2017/2131(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Ingeborg Gräßle (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO) i Maria Noichl (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM).

Głos zabrali: Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrał Viktor Orbán (premier Węgier).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Krisztina Morvai, niezrzeszona, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, na temat wystąpienia Romeo Franza, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver i Lívia Járóka, na temat wystąpienia Jamesa Carvera (przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini i Maria Grapini.

Głos zabrali: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler i Judith Sargentini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 12.9.2018.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna