Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0280(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0245/2018

Внесени текстове :

A8-0245/2018

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Обяснение на вота
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Протокол
Вторник, 11 септември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

12. Авторското право в цифровия единен пазар ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss представи доклада.

Изказа се Catherine Stihler (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказа се Мария Габриел (член на Комисията).

Изказаха се: Zdzisław Krasnodębski (докладчик по становището на комисията ITRE), Marc Joulaud (докладчик по становището на комисията CULT), Michał Boni (докладчик по становището на комисията LIBE), Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, и Sajjad Karim, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken и Evelyn Regner.

Изказаха се: Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) и Axel Voss.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 12.9.2018 г.

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация