Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0280(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0245/2018

Teksty złożone :

A8-0245/2018

Debaty :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Głosowanie :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Protokół
Wtorek, 11 września 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

12. Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Catherine Stihler (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO).

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Zdzisław Krasnodębski (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Marc Joulaud (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Michał Boni (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken i Evelyn Regner.

Głos zabrali: Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) i Axel Voss.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 12.9.2018.

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna