Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2752(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0308/2018

Debaty :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Głosowanie :

PV 12/09/2018 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0341

Protokół
Wtorek, 11 września 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

15. Systemy broni autonomicznej (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Systemy broni autonomicznej (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund i Neena Gill.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, w mieniu grupy Verts/ALE, w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, w mieniu grupy PPE, w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, w mieniu grupy ALDE, w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, w mieniu grupy ECR, w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, w mieniu grupy EFDD, w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, w mieniu grupy GUE/NGL, w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, w mieniu grupy S&D, w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 12.9.2018.

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna