Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2752(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0308/2018

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Hlasovanie :

PV 12/09/2018 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0341

Zápisnica
Utorok, 11. septembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

15. Autonómne zbraňové systémy (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Autonómne zbraňové systémy (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund a Neena Gill.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, v mene skupiny Verts/ALE, o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, v mene skupiny PPE, o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, v mene skupiny ALDE, o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, v mene skupiny ECR, o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, v mene skupiny GUE/NGL, o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, v mene skupiny S&D, o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 12.9.2018.

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne oznámenie