Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. septembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

17. Oznámenie predsedníctva

V súlade s článkom 166 rokovacieho poriadku predseda prijal rozhodnutie o uvalení sankcie na Georgesa Bacha, Guillaumeho Balasa, Josého Bového, Edouarda Martina, Claude Rolina, Mariu Arenaovú a Isabelle Thomasovú, za skupinové konanie počas plenárneho rokovania 3. júla 2018 (body 2 a 4 zápisnice zo dňa 3.07.2018), ktoré vážne narušilo činnosť Parlamentu porušením zásad stanovených v článku 11 rokovacieho poriadku. Ich správanie vyvolalo prerušenie plenárneho rokovania v nie zanedbateľnej dĺžke.

Pokiaľ ide o Georgesa Bacha, Guillaumeho Balasa, Josého Bového, Claudea Rolina, Mariu Arenaovú a Isabelle Thomasovú, sankcia spočíva hlavne v strate nároku na denný príspevok na obdobie piatich dní a následne bez toho, aby bolo dotknutý výkon hlasovacieho práva v pléne, v prerušení účasti na všetkých činnostiach Parlamentu a jeho orgánov na obdobie piatich po sebe nasledujúcich dní, počas ktorých zasadá Parlament alebo jeden z jeho orgánov, výborov alebo delegácií, a to s platnosťou od 11. septembra 2018.

Čo sa týka Edouarda Martina, kedže jeho konanie sa v porovnaní s konaním zvyšných doktnutých poslancov vyznačuje vyššou mierou závažnosti, sankcia spočíva hlavne v strate nároku na denný príspevok na obdobie ôsmych dní a následne bez toho, aby bol dotknutý výkon hlasovacieho práva v pléne, v prerušení účasti na všetkých činnostiach Parlamentu a jeho orgánov na obdobie ôsmych po sebe nasledujúcich dní, počas ktorých zasadá Parlament alebo jeden z jeho orgánov, výborov alebo delegácií, a to s platnosťou od 11. septembra 2018.

Rozhodnutie bolo oznámené dotknutým poslancom, ktorí proti tomuto rozhodnutiu môžu podať vnútorné odvolanie Predsedníctvu v súlade s článkom 167 rokovacieho poriadku Parlamentu.

Kedže Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas a Edouard Martin podali odvolanie v zmysle uvedeného článku, uplatňovanie sankcie voči nim sa pozastavuje až do vyjadrenia Predsedníctva Parlamentu.

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne oznámenie