Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 11. september 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

18. Hädaolukord Liibüas ja Vahemere piirkonnas (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Hädaolukord Liibüas ja Vahemere piirkonnas (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nathan Gill fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, ja Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein ja Alfred Sant.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusalane teave