Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 11. syyskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

18. Hätätilanne Libyassa ja Välimerellä (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Hätätilanne Libyassa ja Välimerellä (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nathan Gill EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Eleftherios Synadinos.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein ja Alfred Sant.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus