Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 11. septembris - StrasbūraGalīgā redakcija

18. Ārkārtas stāvoklis Lībijā un Vidusjūrā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Ārkārtas stāvoklis Lībijā un Vidusjūrā (2018/2846(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jaromír Štětina PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Nathan Gill EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā un Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein un Alfred Sant.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. novembrisJuridisks paziņojums