Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 11 september 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

18. De noodsituatie in Libië en het Middellandse- Zeegebied (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De noodsituatie in Libië en het Middellandse- Zeegebied (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Nathan Gill, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, en Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein en Alfred Sant.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling