Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 września 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

18. Sytuacja nadzwyczajna w Libii i basenie Morza Śródziemnego (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja nadzwyczajna w Libii i basenie Morza Śródziemnego (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Nathan Gill w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, i Eleftherios Synadinos niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein i Alfred Sant.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna