Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 11 septembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

18. Situația de urgență din Libia și din Marea Mediterană (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația de urgență din Libia și din Marea Mediterană (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Nathan Gill, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, și Eleftherios Synadinos, neafiliat.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein și Alfred Sant.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Notă juridică