Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. septembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

18. Núdzová situácia v Líbyi a Stredozemí (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Núdzová situácia v Líbyi a Stredozemí (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Nathan Gill v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF a Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein a Alfred Sant.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne oznámenie