Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2274(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0252/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0252/2018

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 20
CRE 11/09/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0343

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

20. Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας [2017/2274(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bas Belder (A8-0252/2018)

Ο Bas Belder παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Iuliu Winkler (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA).

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Stefan Eck (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Julia Pitera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mirosław Piotrowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Bas Belder.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου