Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 11. syyskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu Kreikan pääministerin Alexis Tsiprasin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 3.Juhlaistunto - Libanon
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Äänestykset
  6.1.Viljelystarkastusten vastaavuus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.2.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.3.Täytäntöönpanopäätös uusien psykoaktiivisten aineiden syklopropyylifentanyylin ja metoksiasetyylifentanyylin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.4.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.5.Esitys lisätalousarvioksi nro 4/2018: Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.6.EU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Pohjois-Irlantiin (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.7.Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.8.Keinot loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.9.Unionin ja kolmansien maiden väliset suhteet rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.10.Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.11.Euroopan solidaarisuusjoukot ***I (äänestys)
  6.12.Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite ***I (äänestys)
  6.13.Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma * (äänestys)
  6.14.Toimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa (äänestys)
  6.15.Kielellinen tasa-arvo digitaaliajalla (äänestys)
  6.16.Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Unkarin tilanne (keskustelu)
 12.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 14.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta) (hyväksyminen)
 15.Autonomiset asejärjestelmät (keskustelu)
 16.EU:n ja Yhdysvaltain suhteiden tila (keskustelu)
 17.Puhemiehen ilmoitus
 18.Hätätilanne Libyassa ja Välimerellä (keskustelu)
 19.Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (keskustelu)
 20.EU:n ja Kiinan suhteiden tila (keskustelu)
 21.Unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta ***I (keskustelu)
 22.Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin ***I (keskustelu)
 23.Vastaanotetut asiakirjat
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (279 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (64 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (84 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (37 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (105 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (287 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (70 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (574 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (1645 kb)
Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus