Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 11 september 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Diskussion med Greklands premiärminister Alexis Tsipras om EU:s framtid (debatt)
 3.Högtidligt möte - Libanon
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Valprövning
 6.Omröstning
  6.1.Likvärdighet av fältbesiktningar ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena cyklopropylfentanyl och metoxiacetylfentanyl kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.5.Förslag till ändringsbudget nr 4/2018: utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.6.Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.7.Särskilda åtgärder till förmån för Grekland (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.8.Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.9.Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.10.Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.11.Den europeiska solidaritetskåren ***I (omröstning)
  6.12.Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål ***I (omröstning)
  6.13.Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 * (omröstning)
  6.14.Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU (omröstning)
  6.15.Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern (omröstning)
  6.16.Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Situationen i Ungern (debatt)
 12.Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (debatt)
 13.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 14.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande)
 15.Autonoma vapensystem (debatt)
 16.Läget i förbindelserna mellan EU och USA (debatt)
 17.Meddelande från talmannen
 18.Nödsituationen i Libyen och Medelhavsområdet (debatt)
 19.Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (debatt)
 20.Läget i förbindelserna mellan EU och Kina (debatt)
 21.Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen ***I (debatt)
 22.Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser ***I (debatt)
 23.Inkomna dokument
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (281 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (64 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (84 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (36 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (105 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (289 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (71 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (576 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (1641 kb)
Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande