Indeks 
Zapisnik
PDF 288kWORD 85k
Utorak, 11. rujna 2018. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprava s grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom o budućnosti Europe (rasprava)
 3.Svečana dnevna sjednica - Libanon
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Provjera valjanosti mandata
 6.Glasovanje
  6.1.Jednakovrijednost pregleda na terenu ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Provedbena odluka o podvrgavanju novih psihoaktivnih tvari ciklopropil-fentanila i metoksiacetil-fentanila kontrolnim mjerama * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Nacrt izmjene proračuna br. 4/2018: mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Utjecaj kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Posebne mjere za Grčku (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.8.Načini reintegracije radnika koji se oporavljaju od ozljede ili bolesti na kvalitetna radna mjesta (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.9.Odnosi između EU-a i trećih zemalja u pogledu regulacije i nadzora financijskih usluga (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.10.Poticanje rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.11.Europske snage solidarnosti ***I (glasovanje)
  6.12.Program potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj ***I (glasovanje)
  6.13.Program Euratoma koji nadopunjuje Okvirni program Obzor 2020. * (glasovanje)
  6.14.Mjere za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u (glasovanje)
  6.15.Jezična ravnopravnost u digitalnom dobu (glasovanje)
  6.16.Transparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume (glasovanje)
 7.Obrazloženja glasovanja
 8.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Stanje u Mađarskoj (rasprava)
 12.Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu ***I (rasprava)
 13.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 14.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika) (odobrenje)
 15.Sustavi autonomnog oružja (rasprava)
 16.Stanje odnosa između EU-a i SAD-a (rasprava)
 17.Priopćenje predsjedništva
 18.Krizna situacija u Libiji i na Sredozemlju (rasprava)
 19.Prijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (rasprava)
 20.Stanje odnosa između EU-a i Kine (rasprava)
 21.Kontrole gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije ***I (rasprava)
 22.Suzbijanje pranja novca sredstvima kaznenog prava ***I (rasprava)
 23.Podnošenje dokumenata
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:08 h.


2. Rasprava s grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom o budućnosti Europe (rasprava)

Rasprava s grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom o budućnosti Europe (2018/2730(RSP))

Predsjednik je kratkom izjavom dao uvod u raspravu.

Govorio je Alexis Tsipras (premijer Grčke).

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Esteban González Pons u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gabriele Zimmer u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Agea u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik.

Govorio je Alexis Tsipras.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki i Juan Fernando López Aguilar.

Govorio je Alexis Tsipras.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 11:42 h radi održavanja svečane dnevne sjednice.)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


3. Svečana dnevna sjednica - Libanon

Od 12:07 do 12:32, Europski parlament sastaje se na svečanoj dnevnoj sjednici povodom govora Michela Aouna, predsjednika Libanonske Republike.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta radi glasovanja).

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik


4. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:34 h.


5. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI Parlament potvrđuje valjanost mandata Romea Franza i Christophea Hansena s učinkom od 3.srpnja, tj. 2. rujna 2018.

°
° ° °

Govorili su: Notis Marias, Olaf Stuger i Udo Voigt.


6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Jednakovrijednost pregleda na terenu ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Brazilu nad sjemenskim usjevima krmnog bilja i sjemenskim usjevima žitarica i u pogledu jednakovrijednosti sjemena krmnog bilja i sjemena žitarica proizvedenog u Brazilu te u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Moldovi nad sjemenskim usjevima žitarica, sjemenskim usjevima povrća i sjemenskim usjevima uljarica i predivog bilja i u pogledu jednakovrijednosti sjemena žitarica, sjemena povrća i sjemena uljarica i predivog bilja proizvedenog u Moldovi [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0318)


6.2. Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0319)


6.3. Provedbena odluka o podvrgavanju novih psihoaktivnih tvari ciklopropil-fentanila i metoksiacetil-fentanila kontrolnim mjerama * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju novih psihoaktivnih tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamida (ciklopropil-fentanil) i 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida (metoksiacetil-fentanil) kontrolnim mjerama [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

NACRT PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0320)


6.4. Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0321)


6.5. Nacrt izmjene proračuna br. 4/2018: mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0322)


6.6. Utjecaj kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o utjecaju kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku [2017/2225(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0323)


6.7. Posebne mjere za Grčku (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o provedbi posebnih mjera za Grčku u skladu s Uredbom (EU) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0324)


6.8. Načini reintegracije radnika koji se oporavljaju od ozljede ili bolesti na kvalitetna radna mjesta (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o načinima reintegracije radnika koji se oporavljaju od ozljede ili bolesti na kvalitetna radna mjesta [2017/2277(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0325)


6.9. Odnosi između EU-a i trećih zemalja u pogledu regulacije i nadzora financijskih usluga (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o odnosima između EU-a i trećih zemalja u pogledu regulacije i nadzora financijskih usluga [2017/2253(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0326)


6.10. Poticanje rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o poticanju rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a [2018/2054(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0327)


6.11. Europske snage solidarnosti ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM, ZAJEDNIČKA IZJAVA i IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2018)0328)

Govorili su:

Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, prije glasovanja o privremenom sporazumu, kako bi zatražila da amandmani budu podneseni na glasovanje prije privremenog sporazuma, u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (159 za, 476 protiv, 49 suzdržanih) odbio zahtjev.


6.12. Program potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM, ZAJEDNIČKA IZJAVA i IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2018)0329)


6.13. Program Euratoma koji nadopunjuje Okvirni program Obzor 2020. * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju (2019. – 2020.) koji nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0330)

Govorili su:

Rebecca Harms, nakon glasovanja i u svjetlu njegova rezultata, kako bi zatražila da se njezino ime ukloni s izvješća.


6.14. Mjere za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u (glasovanje)

Izvješće o mjerama za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u [2018/2055(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0331)


6.15. Jezična ravnopravnost u digitalnom dobu (glasovanje)

Izvješće o jezičnoj ravnopravnosti u digitalnom dobu [2018/2028(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0332)


6.16. Transparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume (glasovanje)

Izvješće o transparentnom i odgovornom upravljanju prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume [2018/2003(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0333)


7. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan i Seán Kelly

Izvješće: Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák i Krisztina Morvai

Izvješće: Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer i Jiří Pospíšil

Izvješće: Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Izvješće: Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas i Notis Marias

Izvješće: Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld i Momchil Nekov

Izvješće: Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Ivana Maletić i Miguel Viegas

Izvješće: Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil i Dobromir Sośnierz

Izvješće: Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias i Momchil Nekov

Izvješće: Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.


8. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi” i „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:54 h.)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:10 h.


10. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


11. Stanje u Mađarskoj (rasprava)

Izvješće o prijedlogu kojim se Vijeće poziva da, u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji, utvrdi da postoji očita opasnost da Mađarska teško prekrši vrijednosti na kojima se temelji Europska unija [2017/2131(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini predstavila je izvješće.

Govorili su: Ingeborg Gräßle (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CONT), Petra Kammerevert (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFCO) i Maria Noichl (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM).

Govorili su: Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorio je Viktor Orbán (premijer Mađarske).

Govorili su: Manfred Weber u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Antoni Legutko u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Nigel Farage u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay u ime Kluba zastupnika ENF-a, Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, na intervenciju Romea Franza, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver i Lívia Járóka, na intervenciju Jamesa Carvera (predsjednik je iznio detalje).

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini i Maria Grapini.

Govorili su: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler i Judith Sargentini.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika od 12.9.2018..

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik


12. Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss predstavio je izvješće.

Govorila je Catherine Stihler (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO).

Govorila je Mariya Gabriel (povjerenica Komisije).

Govorili su: Zdzisław Krasnodębski (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Marc Joulaud (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Michał Boni (izvjestitelj za mišljenje Odbora LIBE), Luis de Grandes Pascual u ime Kluba zastupnika PPE-a, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Sajjad Karim u ime Kluba zastupnika ECR-a.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken i Evelyn Regner.

Govorili su: Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije) i Axel Voss.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika od 12.9.2018..


13. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Ispravak P8_TA(2017)0411(COR01) bio je najavljen na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 10 zapisnika od 10.9.2018.).

Budući da klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju glasovanje o ispravku (članak 231. stavak 4. Poslovnika), ispravak se smatra prihvaćenim.


14. Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika) (odobrenje)

Predsjednik je izjavio da nije primio zahtjev skupine zastupnika ili jednog ili više klubova zastupnika koji dosežu barem niski prag za glasovanje o zahtjevu Odbora INTA za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom u cilju davanja mišljenja o funkcioniranju unutarnjih savjetodavnih skupina, najavljen u zapisniku od ponedjeljka 10. rujna 2018. (točka 9 zapisnika od 10.9.2018.).

U skladu s člankom 137. stavkom 2. Poslovnika zahtjev se smatra odobrenim.


15. Sustavi autonomnog oružja (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Sustavi autonomnog oružja (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Bogdan Andrzej Zdrojewski u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a, Norica Nicolai u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Reinhard Bütikofer u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Sabine Lösing u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund i Neena Gill.

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o autonomnim oružanim sustavima (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o autonomnim oružanim sustavima (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o autonomnim oružanim sustavima (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o autonomnim oružanim sustavima (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o autonomnim oružanim sustavima (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o autonomnim oružanim sustavima (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o autonomnim oružanim sustavima (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika od 12.9.2018..


16. Stanje odnosa između EU-a i SAD-a (rasprava)

Izvješće o stanju odnosa između EU-a i SAD-a [2017/2271(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok predstavio je izvješće.

Govorio je Bernd Lange (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA).

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Knut Fleckenstein u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, Reinhard Bütikofer u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean-Luc Schaffhauser u ime Kluba zastupnika ENF-a, James Carver, nezavisni zastupnik, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa i Lampros Fountoulis.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly i Paulo Rangel.

Govorili su: Federica Mogherini i Elmar Brok.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika od 12.9.2018..

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


17. Priopćenje predsjedništva

U skladu s člankom 166. Poslovnika predsjednik je odlučio izreći sankcije Georgesu Bachu, Guillaumeu Balasu, Joséu Bovéu, Edouardu Martinu, Claudeu Rolinu, Mariji Areni i Isabelle Thomas zbog toga što su svojim postupcima tijekom plenarne sjednice od 3. srpnja 2018. (točke 2. i 4. zapisnika od 3. srpnja 2018.) ometali rad Parlamenta i ozbiljno prekršili načela utvrđena u članku 11. Poslovnika. Njihovo je ponašanje prouzročilo prekid plenarne sjednice u trajanju koje nije zanemarivo.

Kad je riječ o Georgesu Bachu, Guillaumeu Balasu, Joséu Bovéu, Claudeu Rolinu, Mariji Areni i Isabelle Thomas, sankcija se, kao prvo, sastoji od gubitka prava na dnevnicu za razdoblje od pet dana, a kao drugo, i ne dovodeći u pitanje pravo glasa na plenarnoj sjednici, od privremenog oduzimanja prava sudjelovanja u svim aktivnostima Parlamenta i njegovih tijela, za razdoblje od pet uzastopnih dana tijekom kojih se sastaje Parlament ili bilo koje njegovo tijelo, odbor ili izaslanstvo, s učinkom od 11. rujna 2018.

Kada je riječ o Edouardu Martinu, uslijed činjenice da je njegov čin ozbiljniji nego što je to slučaj kod ostalih uključenih zastupnika, sankcija se, kao prvo, sastoji od gubitka prava na dnevnicu u razdoblju od osam dana, a kao drugo, i ne dovodeći u pitanje pravo na glasa na plenarnoj sjednici, od privremenog oduzimanja prava sudjelovanja u svim aktivnostima Parlamenta i njegovih tijela, u razdoblju od osam uzastopnih dana tijekom kojih se sastaje Parlament ili bilo koje njegovo tijelo, odbor ili izaslanstvo, s učinkom od 11. rujna 2018.

Dotični zastupnici obaviješteni su o odluci i protiv nje Predsjedništvu mogu podnijeti unutarnju žalbu u skladu s člankom 167. Poslovnika.

Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas i Edouard Martin podnijeli su žalbe u okviru spomenutog članka, zbog čega se primjena sankcije izrečene njima odgađa dok Predsjedništvo Parlamenta ne donese odluku.


18. Krizna situacija u Libiji i na Sredozemlju (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Krizna situacija u Libiji i na Sredozemlju (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Jaromír Štětina u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Lochbihler u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Nathan Gill u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein i Alfred Sant.

Govorio je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.


19. Prijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Prijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivo Vajgl u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Margrete Auken u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Martina Anderson u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Neoklis Sylikiotis.

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika od 13.9.2018..


20. Stanje odnosa između EU-a i Kine (rasprava)

Izvješće o stanju odnosa između EU-a i Kine [2017/2274(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Bas Belder (A8-0252/2018)

Bas Belder predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorio je Iuliu Winkler (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA).

Govorio je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Stefan Eck (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Julia Pitera u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jo Leinen u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mirosław Piotrowski u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ilhan Kyuchyuk u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Reinhard Bütikofer u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean-Luc Schaffhauser u ime Kluba zastupnika ENF-a, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam i Laima Liucija Andrikienė.

Govorili su: Federica Mogherini i Bas Belder.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika od 12.9.2018..


21. Kontrole gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Mady Delvaux i Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Mady Delvaux i Juan Fernando López Aguilar predstavili su izvješće.

Govorio je Pierre Moscovici (povjerenik Komisije).

Govorili su: Emil Radev u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Grapini u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sander Loones u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petr Ježek u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Eva Joly u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Coburn u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dariusz Rosati, Neena Gill i Tomáš Zdechovský.

Govorili su: Pierre Moscovici, Mady Delvaux i Juan Fernando López Aguilar.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika od 12.9.2018..


22. Suzbijanje pranja novca sredstvima kaznenog prava ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ignazio Corrao predstavio je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Eva Joly (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ECON), Monika Hohlmeier u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petr Ježek u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici i Emilian Pavel.

Govorili su: Julian King (povjerenik Komisije) i Ignazio Corrao.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika od 12.9.2018..


23. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti Vijeća i Komisije:

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska komisija (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski parlament (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europsko vijeće i Vijeće (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Sud Europske unije (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Revizorski sud (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski gospodarski i socijalni odbor (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Odbor regija (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski ombudsman (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski nadzornik za zaštitu podataka (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska služba za vanjsko djelovanje (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu Godišnji financijski izvještaj Europskog razvojnog fonda za 2017. (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (OEDT) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za okoliš (AEE) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

CULT

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za lijekove (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017 - Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za pomorsku sigurnost (AESM) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija za europski GNSS (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2016. - Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PECH

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za kemikalije (AEPC) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (EUROPOL) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

FEMM

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (ABE) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (AEAPP) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON, EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017 - Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, IMCO

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europski potporni ured za azil (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2017.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Međunarodna organizacija za energiju fuzije ( ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Zajedničko poduzeće - aeronautika i okoliš (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, REGI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Inicijativa za inovativne lijekove (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2017. - Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (zajedničko poduzeće ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za 2017. (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 626.050/OJME).


25. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:50 h.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Posljednje ažuriranje: 29. studenog 2018.Pravna napomena