Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0097(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0255/2018

Ingivna texter :

A8-0255/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0334

Protokoll
Onsdagen den 12 september 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

6.1. Nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 110/2008 vad gäller nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu som framställts i enkelpanna och buteljerats i Japan [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0334)

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande