Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0413(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0394/2017

Ingivna texter :

A8-0394/2017

Debatter :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0338

Protokoll
Onsdagen den 12 september 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

6.5. Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mady Delvaux och Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0338)

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande