Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 12. září 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin a Dobromir Sośnierz

zpráva Mady Delvaux a Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt a Monica Macovei

zpráva Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt a Monica Macovei

zpráva Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza a Miapetra Kumpula-Natri

společný návrh usnesení: Autonomní zbraňové systémy (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier a Jonathan Arnott

zpráva Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews a Adam Szejnfeld

zpráva Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor a Thomas Mann.

Poslední aktualizace: 12. června 2019Právní upozornění