Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 12 września 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Mady Delvaux i Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt i Monica Macovei

Sprawozdanie Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt i Monica Macovei

Sprawozdanie Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza i Miapetra Kumpula-Natri

Wspólny projekt rezolucji: Systemy broni autonomicznej (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier i Jonathan Arnott

Sprawozdanie Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews i Adam Szejnfeld

Sprawozdanie Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor i Thomas Mann.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2019Informacja prawna