Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0002(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0313/2017

Ingediende teksten :

A8-0313/2017

Debatten :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Stemmingen :

PV 13/09/2018 - 10.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0348

Notulen
Woensdag 12 september 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

13. De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis en Carlos Coelho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias en Kostas Chrysogonos.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Cornelia Ernst.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.5 van de notulen van 13.9.2018.

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling