Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2035(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0262/2018

Arutelud :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Hääletused :

PV 13/09/2018 - 10.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0352

Protokoll
Kolmapäev, 12. september 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

14. Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses - Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks (arutelu)
CRE

Raport, mis käsitleb Euroopa strateegiat plasti kohta ringmajanduses [2018/2035(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000063/2018), mille esitasid Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks (B8-0036/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000064/2018), mille esitasid Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker tutvustas raportit.

Lukas Mandl esitas küsimused.

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid John Flack (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Marco Affronte fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström ja Christophe Hansen.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi ja Simona Bonafè.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos ja Soledad Cabezón Ruiz.

Sõna võtsid Jyrki Katainen ja Karoline Edtstadler.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-komisjoni nimel ringmajanduse paketi rakendamise ning kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamise kohta (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 10.10 ja 13.9.2018 protokollipunkt 10.11.

Viimane päevakajastamine: 12. juuni 2019Õigusalane teave