Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2035(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0262/2018

Dezbateri :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0352

Proces-verbal
Miercuri, 12 septembrie 2018 - Strasbourg

14. O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (dezbatere)
CRE

Raport referitor la o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară [2018/2035(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000063/2018) adresată de Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini și Joëlle Mélin, în numele Comisiei ENVI Consiliului: Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (B8-0036/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000064/2018) adresată de Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini și Joëlle Mélin, în numele Comisiei ENVI Comisiei: Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker a prezentat raportul.

Lukas Mandl a dezvoltat întrebările.

Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: John Flack (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Marco Affronte, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström și Christophe Hansen.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi și Simona Bonafè.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos și Soledad Cabezón Ruiz.

Au intervenit: Jyrki Katainen și Karoline Edtstadler.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini și Joëlle Mélin în numele Comisiei ENVI, referitoare la punerea în aplicare a pachetului privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.10 și punctul 10.11 al PV din 13.9.2018.

Ultima actualizare: 12 iunie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate