Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Ομάδα EFDD γνωστοποίησε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι η Sophie Montel δεν είναι πλέον μέλος της ομάδας, με ισχύ από 13ης Σεπτεμβρίου 2018. Εις το εξής λογίζεται μεταξύ των μη εγγεγραμμένων.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου