Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 12. september 2018 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Unionens tilstand (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (godkendelse)
 6.Afstemningstid
  6.1.Nominelle mængder til markedsføring i Unionen af destilleret shochu ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.2.Ændring nr. 1 til samarbejdsmemorandum mellem EU og USA (anvendelse af lufttrafikstyringssystemer) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.3.Aftale om lufttransport mellem Canada og EU (Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.4.Ophavsret på det digitale indre marked ***I (afstemning)
  6.5.Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen ***I (afstemning)
  6.6.Strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge ***I (afstemning)
  6.7.Situationen i Ungarn (afstemning)
  6.8.Autonome våbensystemer (afstemning)
  6.9.Status for forbindelserne mellem EU og USA (afstemning)
  6.10.Status for forbindelserne mellem EU og Kina (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Fremtiden for pensioner: bekæmpelse af privatisering og styrkelse af offentlige sociale sikringssystemer for alle (debat om et aktuelt spørgsmål)
 12.Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for finansåret 2019 (forhandling)
 13.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger ***I (forhandling)
 14.En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi - Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (forhandling)
 15.De politiske gruppers sammensætning
 16.En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens (forhandling)
 17.En fælles digital portal ***I (forhandling)
 18.Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU (forhandling)
 19.Modtagne dokumenter
 20.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (176 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (64 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (79 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (37 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (119 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (296 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (70 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (604 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (1137 kb)
Seneste opdatering: 12. juni 2019Juridisk meddelelse