Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 12 września 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Orędzie o stanie Unii (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)
 6.Głosowanie
  6.1.Ilości nominalne na potrzeby wprowadzenia do obrotu w Unii poddanego pojedynczej destylacji shochu ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Zmiana dotycząca Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Umowa o transporcie lotniczym pomiędzy Kanadą a UE (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (głosowanie)
  6.5.Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii ***I (głosowanie)
  6.6.Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych ***I (głosowanie)
  6.7.Sytuacja na Węgrzech (głosowanie)
  6.8.Systemy broni autonomicznej (głosowanie)
  6.9.Stan stosunków UE-USA (głosowanie)
  6.10.Stan stosunków UE-Chiny (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Przyszłość emerytur: przeciwdziałanie prywatyzacji i umacnianie powszechnych publicznych systemów zabezpieczenia społecznego (debata na aktualny temat)
 12.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2019 (debata)
 13.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych ***I (debata)
 14.Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym - Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (debata)
 15.Skład grup politycznych
 16.Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (debata)
 17.Jednolity portal cyfrowy ***I (debata)
 18.Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (debata)
 19.Składanie dokumentów
 20.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (175 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (64 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (80 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (35 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (86 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (300 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (71 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (602 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (1226 kb)
Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2019Informacja prawna