Index 
Jegyzőkönyv
PDF 299kWORD 79k
2018. szeptember 12., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Az Unió helyzete (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (jóváhagyás)
 6.Szavazások órája
  6.1.Az egyszer lepárolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.2.Az USA–EU együttműködési megállapodás módosítása (légiforgalmi szolgáltatási rendszerek bevezetése) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.3.Légiközlekedési megállapodás Kanada és az EU között (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.4.A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I (szavazás)
  6.5.Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése ***I (szavazás)
  6.6.A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés ***I (szavazás)
  6.7.A magyarországi helyzet (szavazás)
  6.8.Autonóm fegyverrendszerek (szavazás)
  6.9.Az EU–USA kapcsolatok állása (szavazás)
  6.10.Az EU–Kína kapcsolatok helyzete (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az ülés folytatása
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A nyugdíjak jövője: küzdelem a privatizáció ellen, valamint az egyetemes állami szociális ellátórendszerek megerősítése (vita időszerű kérdésekről)
 12.A Tanács ismertetője a 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetés tervezetével kapcsolatos álláspontjáról (vita)
 13.Az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelme és az ilyen adatok szabad áramlása ***I (vita)
 14.A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia - A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (vita)
 15.A képviselőcsoportok tagjai
 16.Az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési terv (vita)
 17.Egységes digitális kapu ***I (vita)
 18.Európa mozgásban: az uniós mobilitás jövője (vita)
 19.Dokumentumok benyújtása
 20.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása, (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero és Florent Marcellesi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Piernicola Pedicini, Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása, (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Norbert Neuser, az S&D képviselőcsoport nevében, Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása, (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Merja Kyllönen, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása, (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása, (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében, Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása, (B8-0378/2018).

II.   Mianmar, nevezetesen Va Lon és Kjaw Szo O újságírók ügye (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mianmar/Burma, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye, (B8-0371/2018);

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik és Branislav Škripek,az ECR képviselőcsoport nevében, Mianmar/Burma, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye, (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében, Mianmar/Burma, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye, (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében, Mianmar/Burma, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye, (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina és Merja Kyllönen, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mianmar/Burma, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye, (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Mianmar/Burma, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye, (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében, Mianmar/Burma, nevezetesen Wa Lone és Kyaw Soe Oo újságírók ügye, (B8-0382/2018).

III.   Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská és Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében, Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye, (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye, (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin, az S&D képviselőcsoport nevében, sur leKambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye, (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez és Merja Kyllönen, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye, (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye, (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye, (B8-0377/2018).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Az Unió helyzete (vita)

A Bizottság elnökének nyilatkozata: Az Unió helyzete (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Jean-Claude Juncker beszédét követően az elnök rövid nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Kazimierz Michał Ujazdowski, független.

Felszólal: Jean-Claude Juncker és Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke).

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira és Konstantinos Papadakis.

Felszólal: Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann és Manfred Weber.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 12.20-kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

4. Az ülés folytatása

Az ülés 12.31-kor folytatódik.


5. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (jóváhagyás)

Az elnök bejelenti, hogy részenkénti szavazásra irányuló kérelmet kapott az EFDD és az ENF képviselőcsoporttól a LIBE bizottság azon határozatával kapcsolatban, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (Koszovó) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) Előadó: Tanja Fajon (A8-0261/2016), bejelentve a 2018. szeptember 10-i, hétfői jegyzőkönyvben (2018.9.10-i jegyzőkönyv, 8. pont).
A szavazásra holnap kerül sor, az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

Az elnök bejelenti, hogy a 2018. szeptember 10-i, hétfői jegyzőkönyvben (2018.9.10-i jegyzőkönyv, 8. pont) bejelentett, intézményközi tárgyalások indításáról szóló többi határozat kapcsán nem érkezett legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport részéről kérelem.

A JURI, az ITRE, a TRAN, az EMPL, a LIBE, az ECON és az IMCO bizottság az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében előírt határidő leteltével így megkezdhette a tárgyalásokat.

°
° ° °

Felszólal: Edouard Martin, a tegnap bejelentett szankciókról (2018.9.11-i jegyzőkönyv, 17. pont ) (az elnök pontosít), és Dobromir Sośnierz és Karol Karski A magyarországi helyzet című vita során egyes képviselők által mondott beszédekkel kapcsolatban (2018.9.11-i jegyzőkönyv, 11. pont ).


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


6.1. Az egyszer lepárolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 110/2008/EK rendeletnek a kisüsti eljárással készült és Japánban palackozott, egyszer lepárolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0334)


6.2. Az USA–EU együttműködési megállapodás módosítása (légiforgalmi szolgáltatási rendszerek bevezetése) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti NAT-I-9406 együttműködési megállapodás 1. módosításának az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0335)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv módosításával.


6.3. Légiközlekedési megállapodás Kanada és az EU között (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai között létrejött légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása miatt szükségessé vált módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0336)

A Parlament egyetért a megállapodás módosításával.


6.4. A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I (szavazás)

Jelentés a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0337)

Felszólalások

A szavazás előtt: Axel Voss (előadó)

A szavazás után: Axel Voss kéri, hogy a kérdést utalják vissza az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából, az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében (a Parlament jóváhagyja a kérelmet), és David Coburn.


6.5. Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése ***I (szavazás)

Jelentés az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Mady Delvaux és Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0338)


6.6. A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés ***I (szavazás)

Jelentés a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0339)


6.7. A magyarországi helyzet (szavazás)

Jelentés a Tanácsot az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Unió alapértékeinek Magyarország általi súlyos megsértése egyértelmű kockázatának megállapítására felszólító javaslatról [2017/2131(INL)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(A Parlament tagjainak többsége és a zárószavazáson leadott szavazatok 2/3-a)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0340)


6.8. Autonóm fegyverrendszerek (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 és B8-0362/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0308/2018

(amely a B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 és B8-0362/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0341)

(A B8-0359/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.9. Az EU–USA kapcsolatok állása (szavazás)

Jelentés az EU–USA kapcsolatok állásáról [2017/2271(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az ENF képviselőcsoport)

Elutasítva

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta a GUE/NGL képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az AFET bizottság)

Elfogadva. (P8_TA(2018)0342)

Felszólalások

Knut Fleckenstein a 3. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, amelyet elfogadnak.


6.10. Az EU–Kína kapcsolatok helyzete (szavazás)

Jelentés az EU és Kína közötti kapcsolatok helyzetéről [2017/2274(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bas Belder (A8-0252/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0343)

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Axel Voss-jelentés – A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin és Dobromir Sośnierz

Mady Delvaux és Juan Fernando López Aguilar-jelentés – A8-0394/2017
Morten Messerschmidt és Monica Macovei

Ignazio Corrao-jelentés – A8-0405/2017
Morten Messerschmidt és Monica Macovei

Judith Sargentini-jelentés – A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza és Miapetra Kumpula-Natri

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: Autonóm fegyverrendszerek (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier és Jonathan Arnott

Elmar Brok-jelentés – A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews és Adam Szejnfeld

Bas Belder-jelentés – A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor és Thomas Mann.


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 14.36-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. A nyugdíjak jövője: küzdelem a privatizáció ellen, valamint az egyetemes állami szociális ellátórendszerek megerősítése (vita időszerű kérdésekről)

A nyugdíjak jövője: küzdelem a privatizáció ellen, valamint az egyetemes állami szociális ellátórendszerek megerősítése (2018/2843(RSP))

Felszólal: João Pimenta Lopes bevezeti a GUE/NGL képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja) és Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Heinz K. Becker, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Trebesius, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tim Aker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová és Michael Detjen.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer és Péter Niedermüller.

Felszólal: Günther Oettinger és Karoline Edtstadler.

A vitát berekesztik.


12. A Tanács ismertetője a 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetés tervezetével kapcsolatos álláspontjáról (vita)

A Tanács nyilatkozata: A Tanács ismertetője a 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetés tervezetével kapcsolatos álláspontjáról (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Daniele Viotti (előadó), Paul Rübig (előadó) és Jean Arthuis (a BUDG bizottság elnöke).

Felszólal: Hartwig Löger.

A vitát berekesztik.


13. Az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelme és az ilyen adatok szabad áramlása ***I (vita)

Jelentés az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Romeo Franz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis és Carlos Coelho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias és Kostas Chrysogonos.

Felszólal: Věra Jourová és Cornelia Ernst.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.5. pont .


14. A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia - A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (vita)

Jelentés a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégiáról [2018/2035(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000063/2018), felteszi: Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini és Joëlle Mélin, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (B8-0036/2018)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000064/2018), felteszi: Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini és Joëlle Mélin, az ENVI bizottság nevében a Bizottsághoz: A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker előterjeszti a jelentést.

Lukas Mandl kifejti a kérdéseket.

Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: John Flack (a PECH bizottság véleményének előadója), Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström és Christophe Hansen.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi és Simona Bonafè.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos és Soledad Cabezón Ruiz.

Felszólal: Jyrki Katainen és Karoline Edtstadler.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

  • —Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini és Joëlle Mélin az ENVI bizottság nevében, a körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtásáról: a vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 10.10. pont és 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.11. pont .


15. A képviselőcsoportok tagjai

Az EFDD képviselőcsoport közölte a Parlament elnökével, hogy Sophie Montel 2018. szeptember 13-tól nem a képviselőcsoport tagja. A jövőben a független képviselők között foglal helyet.


16. Az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési terv (vita)

Jelentés az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési tervről [2017/2254(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Karin Kadenbach előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Lieve Wierinck (az ITRE bizottság véleményének előadója), Matt Carthy (az AGRI bizottság véleményének előadója), Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bolesław G. Piecha, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jan Huitema, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz és Alojz Peterle.

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Felszólal: Gilles Pargneaux és Nicola Caputo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ricardo Serrão Santos és Notis Marias.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis és Karin Kadenbach.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.12. pont .


17. Egységes digitális kapu ***I (vita)

Jelentés az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális portál létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Marlene Mizzi előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal: Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicola Danti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida és Bendt Bendtsen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska és Marlene Mizzi.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.6. pont .


18. Európa mozgásban: az uniós mobilitás jövője (vita)

Jelentés a mozgásban lévő Európáról és az uniós mobilitás jövőjéről [2017/2257(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Damiano Zoffoli (az ENVI bizottság véleményének előadója), Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jakop Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák és Maria Grapini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Violeta Bulc és István Ujhelyi.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.13. pont .


19. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat a DEC 19/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 20/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 21/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a V/AB-10/C/18. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 2/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG


20. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság alábbi előirányzat-átcsoportosításait: DEC 17/2018 és DEC 18/2018 – III. szakasz - Bizottság.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az alábbi előirányzat-átcsoportosításokkal szemben: 1-INF/2018 és 2-INF/2018 - Bíróság.

A költségvetési rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az alábbi előirányzat-átcsoportosítások jóváhagyásáról: DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 és DEC 18/2018 – III. szakasz - Bizottság.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 626.050/OJJE).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.44-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Utolsó frissítés: 2019. június 12.Jogi nyilatkozat