Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 13 septembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

3. Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine (2018/2849(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 11 septembrie 2018 (punctul 19 al PV din 11.9.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, referitoare la amenințarea cu demolarea satului Khan al-Ahmar și a altor sate locuite de beduini (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato și Laura Agea, referitoare la amenințarea de demolare a satului Khan al-Ahmar și a altor sate de beduini (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la amenințarea cu demolarea satului Khan al-Ahmar și a altor sate locuite de beduini (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la amenințarea de demolare a satului Khan al-Ahmar și a altor sate de beduini (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund și Linda McAvan, în numele Grupului S&D, referitoare la amenințarea de demolare a satului Khan al-Ahmar și a altor sate de beduini (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez et Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la amenințarea de demolare a satului Khan al-Ahmar și a altor sate de beduini (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Vot: punctul 10.9 al PV din 13.9.2018.

Ultima actualizare: 11 decembrie 2018Notă juridică