Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 13. september 2018 - StrasbourgEndelig udgave

4.1. Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen
CRE

Forslag til beslutning B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Brando Benifei for S&D-Gruppen, og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Jacques Colombier for ENF-Gruppen, og Pavel Svoboda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly og Doru-Claudian Frunzulică.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 13.9.2018.

Seneste opdatering: 17. september 2018Juridisk meddelelse